Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapialla hoidetaan ja ehkäistään sairauksia sekä edistetään terveyttä ravitsemuksen keinoin. Ravitsemushoito on oleellinen osa potilaan kokonaishoitoa.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa ravitsemusterapeutit toimivat sekä osastoilla että poliklinikoilla kaikilla erikoisaloilla. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee lääkärin lähetteellä tai sovitun hoitokäytännön mukaisesti. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös potilaan omaiset ja läheiset.

Ravitsemusterapiassa ravitsemusterapeutti arvioi potilaan ravitsemustilaa, energian ja ravintoaineiden tarvetta, ruoankäyttöä sekä ravinnonsaannin riittävyyttä ja antaa ravitsemusohjausta.  Ohjaus on yksilöllistä ja käytännönläheistä ulottuen arkipäivän ruokailuun liittyviin kysymyksiin. Myös ravitsemushoidon toteutumisen seuranta ja jatkohoidon suunnittelu ovat ravitsemusterapeutin tehtäviä.

Ravitsemusterapian lähtökohtana ovat potilaan ruokailutottumukset ja elämäntilanne sekä sairaudesta aiheutuvat erityistarpeet. Ravitsemushoito edellyttää usein yhteistyötä omaisten ja lähihenkilöiden sekä lähes kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa.

Ravitsemusterapeutit osallistuvat myös erilaisiin moniammatillisiin ravitsemushoidon koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

 

Sivu päivitetty: 13.7.2020