Ravitsemusterapia

Kaikki yhtymän ravitsemusterapeutit löytyvät ravitsemusyksiköstä. Ravitsemusyksikkö intergoi perus- ja erityistason ravitsemusterapiapalvelut ja ravitsemusterveyden edistämisen. Tavoitteena on tarjota tasavertaisia palveluja kaiken ikäisille asukkaille. Ravitsemusterapeutit tekevät myös laaja-alaista yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa esimerkiksi tarjoamalla tukea ravitsemuskysymyksissä ja järjestämällä koulutusta ravitsemusosaamisen vahvistamiseksi.

Ravitsemusterapialla hoidetaan ja ehkäistään sairauksia sekä edistetään terveyttä ravitsemuksen keinoin. Ravitsemushoito on oleellinen osa potilaan kokonaishoitoa. Päijät-Hämeen keskussairaalassa ravitsemusterapeutit toimivat sekä osastoilla että poliklinikoilla kaikilla erikoisaloilla. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee lääkärin lähetteellä tai sovitun hoitokäytännön mukaisesti. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös potilaan omaiset ja läheiset. Avosairaanhoidossa ja ikääntyneiden palveluissa palvelupyynnön ravitsemusterapeutille voi tehdä lääkärin lisäksi muu ammattilainen.

Ravitsemusterapiassa ravitsemusterapeutti arvioi asiakkaan tai potilaan ravitsemustilaa, energian ja ravintoaineiden tarvetta, ruoankäyttöä sekä ravinnonsaannin riittävyyttä ja antaa ravitsemusohjausta. Asiakas tai potilas saa ravitsemusterapeutilta yksilöllistä ja käytännönläheistä tukea omiin ruokavalintoihinsa. Ravitsemushoidon toteutumisen seuranta ja jatkohoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan tai potilaan kanssa. Ravitsemusterapian lähtökohtana ovat potilaan ruokailutottumukset ja elämäntilanne sekä sairaudesta aiheutuvat erityistarpeet. Ravitsemushoito edellyttää usein yhteistyötä omaisten ja lähihenkilöiden sekä lähes kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa.

Ravitsemusyksikkö tekee myös ennaltaehkäisevää työtä alueen asukkaiden ravitsemusterveyden edistämiseksi. Ravitsemusyksikkö koordinoi moniammatillisia verkostoja, joissa kehitetään, seurataan ja arvioidaan ravitsemusterveyden edistämisen toimenpiteitä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Ravitsemusyksikkö on mukana myös eri toimijoiden järjestämisssä tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä hankeyhteistyössä. Ennaltaehkäisevän työn tukena on Päijät-Hämeen ravitsemuskertomus 2015-2020 ja ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2021-2025.

 

 

Sivu päivitetty: 8.1.2021