Silmäpoliklinikka ja toimenpideyksikkö

Potilaaksi Silmäklinikalle voi hakeutua mistä tahansa Manner-Suomesta. Silmäklinikalle tullaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislääkärin lähetteellä. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa.

Silmäklinikalla hoidettavan potilaan omavastuuosuus hoidon kustannuksista on samansuuruinen huolimatta siitä, mistä Manner-Suomen kunnasta hän on kotoisin.

Lääkärit

Silmäklinikalla työskentelee yhteensä 12 silmätautien erikoislääkäriä ja 5 silmätauteihin erikoistuvaa lääkäriä. Kaikki erikoislääkärit työskentelevät sekä poliklinikalla että leikkausosastolla.

Hoitohenkilökunta

Silmäklinikalla on vakituisia sairaanhoitajia 25 ja perushoitajia 2. Hoitohenkilökunta on jakaantunut erityisosaamisensa perusteella silmäleikkausosastolle ja silmäpoliklinikalle.

Silmäleikkausosaston sairaanhoitajat ovat koulutukseltaan leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajia.

Silmäpoliklinikalla on seurantavastaanottoja, joita on siirretty lääkäreiltä hoitajille koulutuksen ja perehdytyksen myötä. Näitä seurantavastaanottoja on karsastusta, glaukoomaa ja kosteaa silmänpohjarappeumaa sairastaville potilaille.

Diabetespotilaille tarjotaan silmänpohjan kuvauspalvelua myös perusterveydenhuollossa. Näönkuntoutuspoliklinikka palvelee näkövammaisia apuväline- ja kuntoutusasioissa.

silmapoliklinikka

Kaihileikkaus

Glaukoomaleikkaus

Lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset

Silmänpohjan ikärappeuma

Muut leikkaukset ja toimenpiteet

Sivu päivitetty: 13.7.2020