Naistentautien vuodeosasto

Naistentautien vuodeosastolla on 8 sairaansijaa ja hoidamme potilaita, joilla on gynekologisia ongelmia ja sairauksia, sekä alkuraskauteen liittyviä ongelmia. Hoidamme myös rintasyöpäpotilaita leikkaushoidon aikana.

Yleisimpiä syitä osastohoitoon:

  •    gynekologista syöpää sairastavien potilaiden lisätutkimukset ja ongelmatilanteet
  •    gynekologiset leikkauspotilaat
  •    osastohoitoa vaativa gynekologisten infektioiden hoito
  •    alkuraskauteen liittyvät ongelmat
  •    osastohoitoa vaativa lapsettomuuden hoito
  •    osastohoitoa vaativa raskauden keskeytys
  •    rintasyöpäpotilaiden leikkaushoito

Osastollamme työskentelee kätilöitä, sairaanhoitajia, osastonsihteeri ja laitoshuoltajia. Päivittäin osastohoidosta vastaa gynekologi ja rintasyöpäpotilaista kirurgi. Myös opiskelijat osallistuvat hoitoon yhdessä ohjaavan hoitajan kanssa.

Tarvittaessa toimimme tiiviissä yhteistyössä myös muiden ammattiryhmien, esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan, sairaalapastorin, seksuaalineuvojan ja fysioterapeutin kanssa. Osastolla ollessasi sinua hoitaa omahoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa mahdollisissa hoitoon liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.


Palliatiivinen osasto

Osastolla 63 toimii 4 paikkainen palliatiivinen yksikkö. Palliatiivisessa yksikössä hoidetaan parantumattomasti sairaita potilaita, joiden oireita pyritään aktiivisesti lievittämään. Hoidollisina keinoina mm. lääkehoito, psykososiaalinen tuki sekä oireita helpottavat toimenpiteet.

Potilaan hoito suunnitellaan yhdessä potilaan ja läheisten kanssa, tarvittaessa käytetään muiden ammattiryhmien asiantuntijuutta. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden erikoisalojen sekä perusterveydenhuollon kanssa.

Osastolla toteutetaan myös saattohoitoa. Hoito toteutetaan yksilöllisesti potilaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.

Palliatiivisessa yksikössä vierailuajat ovat vapaat. Omaisille pyritään järjestämään mahdollisuus yöpyä tarpeen vaatiessa.

Osaston toiminnasta vastaa palliatiivinen lääkäri. Päivystyaikana kunkin potilaan oman erikoisalan päivystäjä on käytettävissä. Hoitohenkilökunta, laitosapulaiset ja sihteeri ovat yhteiset naistentautien yksikön kanssa.

 

Sivu päivitetty: 8.5.2018