Neurologian osasto

Neurologian osastolla 23–24 tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa äkillisesti sairastuneita, erikoissairaanhoitoon kuuluvia neurologisia potilaita (80–90 %) ja osastotason tutkimusta ja seurantaa vaativia elektiivisia potilaita (n. 10 %).

Osastolla on 27 sairaansijaa, joista 6 on aivohalvausyksikössä. Lisäksi osastolla on 3 eristyshuonetta.

Sairaanhoitajia on 3-vuorotyössä yhteensä 21 ja perushoitajia 5. Osastolla työskentelee pääsääntöisesti 3 lääkäriä. Neurologi käy osastolla myös lauantaisin ja sunnuntaisin.

Aivohalvauspotilaiden kuntoutustarpeen arviointi käynnistetään osastolla ja jatkokuntoutusohjeet laaditaan moniammatillisesti kuntoutuspalaverissa (lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, puheterapeutti, psykologi).

Erikoissairaanhoitotutkimusten ja akuuttivaiheen hoidon jälkeen pitempää sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät hoidonporrastuksen mukaisesti jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon.

Ohje neurologian poliklinikan potilaille koronaepidemian aikana

Sivu päivitetty: 2.4.2020