Nuorisopsykiatrian osasto 2

Nuorisopsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen suljettu osasto, jossa hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria. Osastolla on neljä hoitopaikkaa: kaksi tutkimuspaikkaa ja kaksi kriisipaikkaa. Osastohoito perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen, mutta osastolla toteutetaan myös mielenterveyslain mukaisia tahdonvastaisia hoitoja. Osasto on ympäri vuorokauden auki vuoden jokaisena päivänä.

Osastolla toteutetaan yksilövastuullista hoitotyötä. Jokaiselle nuorelle nimetään heti hoidon alkaessa omahoitaja. Lääkäri ja omahoitaja toimivat tiiviisti yhteistyössä hoidon aikana. Osastolla hoito perustuu yksilöllisyyteen, mutta myös yhteisöllisyys on vahvasti mukana. Keskeistä nuorten hoidossa on hyvä yhteistyö vanhempien, huoltajien ja verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa.

Kriisijakson kesto on 1–14 vuorokautta. Kriisijaksolle tullaan pääsääntöisesti lähetteellä päivystyspoliklinikan kautta. M1-lähetteellä tulevien hoidontarpeen arviointi tapahtuu osasto 2:n tiloissa.

Tutkimusjakso kestää neljä viikkoa. Osastotutkimuksen tarve arvioidaan nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Yleensä aloitusajankohta on sovittu etukäteen.

Pidempiä hoitojaksoja toteutetaan rajoitetusti, kun nuorella on vaikeampi mielenterveysongelma, joka vaatii pidempiaikaista hoitoa (esim. psykoottisuus, syömishäiriöt).

Osaston yhteydessä toimii sairaalakoulu, joka palvelee osaston lisäksi myös nuorisopsykiatrian poliklinikkaa.

Sivu päivitetty: 26.5.2016