Nuorisopsykiatrian osasto

Nuorisopsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen suljettu osasto, jossa hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria. Osastohoito perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen, mutta osastolla toteutetaan myös mielenterveyslain mukaisia tahdonvastaisia hoitoja. Osasto on ympäri vuorokauden auki vuoden jokaisena päivänä.

Osastolla toteutetaan yksilövastuullista hoitotyötä, jossa hoito perustuu omahoitajamalliin, yhteisöllisyyden ollessa vahvasti myös mukana. Lääkäri ja omahoitaja toimivat tiiviisti yhteistyössä hoidon aikana. Keskeistä nuorten hoidossa on hyvä yhteistyö vanhempien, huoltajien ja verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten hoitotiimiin kuuluu tarvittaessa myös psykologi, perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä.

Osastotutkimusjakso kestää neljä viikkoa ja sen tarve arvioidaan nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Aloitusajankohta on suunniteltu etukäteen.

Suunnitelmallisia hoitojaksoja toteutetaan, kun nuorella on vaikeampi mielenterveysongelma (esim. psykoottisuus, syömishäiriöt), ja hoito edellyttää tällöin pidempää jaksoa.

Kriisihoitojakson kesto on 1–14 vuorokautta. Kriisijaksolle tullaan pääsääntöisesti nuorisopsykiatrian poliklinikan tai Akuutti24:n ohjaamana. M1-lähetteellä tulevat ohjataan suoraan nuorisopsykiatrian osastolle, jossa tehdään hoidontarpeen arvio.

Osastojakson aikana yläkoululaisten on mahdollista käydä sairaalakoulua.

Sivu päivitetty: 24.6.2019