Sisätautien vuodeosastot

Sisätautien vuodeosastot ovat lääketieteellisesti erikoistuneet seuraavasti: osasto 32 hematologia ja kardiologia, osasto 33 gastroenterologia, infektiosairaudet ja ihotaudit ja osasto 34 endokrinologia, diabetologia ja nefrologia. Kaikilla osastoilla hoidetaan lisäksi muita sisätautipotilaita. Sisätaudeilla on yhteensä 70 sairaansijaa.

Osastot tarjoavat laadukkaita erikoissairaanhoidon ja hoitotyön palveluja. Käytettävissä on kuntoutusohjaajien (ryhmäohjaus), sosiaalityöntekijän, fysioterapeutin ja sairaalapastorin palvelut sekä tarvittaessa sairaalan muut erityispalvelut (esim. muiden alojen konsultaatiot, ravitsemussuunnittelija, diabeteshoitaja).

 

Sivu päivitetty: 9.8.2018