Synnyttäjien vuodeosasto

Osastolla on yhteensä 26 potilaspaikkaa. Osastollamme hoidetaan äitejä ja vauvoja synnytyksen tai keisarileikkauksen jälkeen. Osastollamme hoidetaan myös äitejä, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa raskausaikana esimerkiksi ennenaikaisten supistusten tai raskausmyrkytyksen vuoksi. Suunniteltua keisarileikkausta varten tullaan myös suoraan synnyttäjien vuodeosastolle, jossa tehdään tarvittavat leikkausvalmistelut.

Hoitotyön periaatteet

Osasto 64 Etusivulle Leipätekstiin Rajaa kunnolla iskän hiuksetOsastollamme keskeisiä hoitotyön periaatteita ovat yksilöllisyys, perhekeskeisyys, turvallisuus ja omatoimisuus.

Jokainen raskaus ja synnytys on yksilöllinen tapahtuma, joihin vaikuttaa naisen elämäntilanne. Hoitotyötä toteutetaan synnyttäneen äidin, vauvan ja koko perheen yksilöllisiä tarpeita, itsemääräämisoikeutta ja loukkaamattomuutta kunnioittaen. Perheen tapoja ja arvoja kunnioitetaan. Äitiä ja isää/tukihenkilöä tuetaan vanhemmuuteen ja hyvään vuorovaikutukseen vauvan kanssa.

Hoidon jatkuvuus turvataan kirjaamalla asiat potilastietoihin/asiakirjoihin sekä tiedottamalla suullisesti hoidon toteutumisen kannalta keskeiset asiat. Hoitotyö suoritetaan ammatillisesti turvallisessa ympäristössä, yhteistyössä perheen kanssa. Äitiä autetaan ja tuetaan niissä toiminnoissa, joista hän ei selviydy omatoimisesti. Tavoitteena on antaa valmiuksia vastuunkantamiseen omasta ja lapsen hyvinvoinnista kannustamalla ja ohjaamalla

Sivu päivitetty: 31.12.2019