Muuta sairaalahoitoon liittyvää informaatiota

Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu kätilöistä ja synnytysten ja naistentautien erikoisalan lääkäreistä. Jokaisessa työvuorossa on myös laitoshuoltaja. Olemme opetussairaala ja meillä harjoittelee kätilöopiskelijoita eri oppilaitoksista. He työskentelevät kätilöiden ohjauksessa. Synnytyssalissa henkilökunnan määrä on sama kaikkina vuorokaudenaikoina eli vuorossa työskentelee neljä kätilöä.

Teemme tiivistä yhteistyötä anestesialääkäreiden ja lastenlääkäreiden kanssa. Äitiyspoliklinikka, lastenosasto 13, synnyttäneiden vuodeosasto ja leikkausosasto ovat suurimpia yhteistyöosastojamme. Voit tutustua halutessasi myös heidän toimintaansa.

Synnytysosaston tilat

Synnytysosasto on sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, aivan äitiyspoliklinikan vieressä. Synnytysvastaanoton odotusaula on yhteinen tila äitiyspoliklinikan kanssa. Osastollamme on kuusi synnytyssalia, tarkkailuhuone sekä kolme niin kutsuttua kammarihuonetta. Lisäksi on ammehuone Eden ja vastasyntyneiden hoitohuone.

Keisarileikkauksia lukuun ottamatta kaikki synnytykset tapahtuvat synnytyssaleissa. Kammareita synnytysosastolla käytetään ennen synnytystä tarvittavaan hoitoon esimerkiksi synnytyksen käynnistämisen yhteydessä. Niissä seurataan usein myös synnytyksen alkuvaihetta, kun ei ole tarvetta vielä ilokaasulle tai selkäpuudutteille. Synnytyksen jälkeen perhe siirtyy synnyttäneiden vuodeosastolle os 64.

Pysäköinti

Synnyttäjien/puolisoiden pysäköinti tapahtuu yleisillä maksullisilla pysäköintialueilla. Synnyttäjää tuodessasi voit hetkeksi pysäköidä Akuutti24:n edessä olevalle lyhytaikaispaikalle, mutta auto tulee siirtää tämän jälkeen pysäköintialueelle.

Synnyttäjien tutustuminen sairaalaan

Sairaala järjestää synnyttäjille luentomaisia tilaisuuksia kuukausittain, jossa tutustutaan synnyttäjän hoitopolkuun synnytyssairaalassa. Kätilö kertoo yleisiä asioita muun muassa synnytyksen kulusta, kivunlievityksestä ja sairaalan tiloista. Tutustumiskäyntien ajankohdat saat neuvolan terveydenhoitajaltasi.

Vierailu

Synnytysosastolla ei ole mahdollisuutta vierailukäynteihin. Puoliso tai synnyttäjän valitsema yksi tukihenkilö/doula on tervetullut mukaan synnytykseen, eikä hänelle ole rajattuja vierailuaikoja. Mikäli synnytys on vasta käynnistymässä tai sitä käynnistetään, mietitään puolison/tukihenkilön yöpymistä erikseen. Useimmiten se onnistuu ongelmitta.

Sivu päivitetty: 27.5.2016