Hoito teho-osastolla

Tehohoito on moniammatillista tiimityötä.

 • Hoitoon osallistuu lääkäreitä, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja sekä toimintaterapeutteja.
 • Jokainen vastaa oman alansa erikoisosaamisesta tavoitteenaan antaa potilaalle parasta mahdollista hoitoa.
 • Jokaisessa työvuorossa potilaan hoidosta vastaa oma nimetty hoitaja.

Osaston ylilääkäri vastaa tehohoidosta. Hän on paikalla osastolla virka-aikana. Päivystysaikana tehohoidosta vastaa päivystävä anestesialääkäri. Muiden erikoisalojen lääkärit osallistuvat potilaan hoitoon tarpeen mukaan.

Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan tavoittaa osastolta aamuvuoron aikana. Osastolla työskentelee 34 sairaanhoitajaa. Aamuvuorossa työskentelee seitsemän, iltavuorossa kuusi ja yövuorossa viisi hoitajaa.

Tehohoito

 • Tehohoito on vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein.
 • Se on uhkaavien tai ilmentyneiden elintoimintahäiriöiden torjumista, jolla estetään tilapäinen kuolemanvaara ja voitetaan aikaa perussairauden hoitamiseen.
 • Hoidon tavoitteena on potilaan palaaminen laadultaan hyväksyttävissä olevaan elämään.
 • Teho-osastolla työskentelee yhteensä 34 sairaanhoitajaa, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja anestesialääkäreitä.

Teho-osasto

 • Teho-osastolla hoidettavilla potilailla on tilapäiseksi arvioitu keskeisten elintoimintojen (kuten verenkierto, hengitys) häiriö.
 • He tarvitsevat ja hyötyvät jatkuvasta valvonnasta.
 • Teho-osastolla hoidetaan myös potilaita, joiden hoitoa ei voi turvallisesti toteuttaa vuodeosastolla.
 • Päijät-Hämeen keskussairaalan teho-osasto on 8-paikkainen yksikkö, missä hoidetaan kaikkien erikoisalojen kaiken ikäisiä potilaita.
 • Vuositasolla osastolla hoidetaan keskimäärin hieman yli 400 potilasta.
 • Hoitoaika voi vaihdella yhdestä päivästä useampaan viikkoon.

Vierailu teho-osastolla

 • Tullessasi vierailulle soita aina osaston oven vieressä olevaa ovikelloa. Sinut ohjataan omaisten huoneeseen, johon voit jättää päällysvaatteet. Käsilaukut yms. voi jättää huoneen eteisessä oleviin lukittaviin kaappeihin.
 • Hoitotoimenpiteet voivat joskus viivyttää vierailulle pääsyä. Haemme sinut läheisesi luokse heti, kun se on mahdollista.

Yhteydenpito potilaan ja perheen välillä on tärkeää sairaudenkin aikana, mutta sairaudesta johtuen potilas voi olla väsynyt ja voimaton. Siksi toivomme tehohoidon aikana vain lähiomaisten tai läheisten vierailuja. Osastomme luonteesta johtuen vierailuaika on rajoitettu 15 minuuttiin.

Vierailuajat

 • Osastomme vierailuaika on 15.00–19.00.

Muina aikoina tapahtuvista vierailuista, samoin kuin pienten lasten vierailuista, voi sopia erikseen henkilökunnan kanssa.

Sairaalan pääovet ovat avoinna arkisin ja lauantaisin klo 6.00–19.15 sekä sunnuntaisin klo 12.00–19.15. Muina aikoina pääsee kulkemaan Akuutti24:n kautta.

 • Voit tiedustella läheisesi vointia myös puhelimitse numerosta 044 719 5421.

Mikäli mahdollista, pyydämme välttämään soittamista klo 7.00–7.30, 13.45–14.45 ja 21.00–21.30 hoitoneuvottelujen vuoksi. Toivomme teidän sopivan keskuudestanne yhteyshenkilön puhelimitse tapahtuvaa tiedustelua varten. Puhelimitse annamme tietoja vain lähiomaisille ja läheisille.

Omaisten tuki

 • Mikäli haluat läheisesi sairauden johdosta keskustelu- tai kuunteluapua, on sairaalapastori käytettävissä.
 • Sosiaalityöntekijä puolestaan auttaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.
 • Heihin saat yhteyden omaisenne hoitajan välityksellä tai ottamalla suoraan yhteyttä:
  – sosiaalityöntekijä, p. 044 719 5588
  – sairaalapastori, p. 044 719 5583
 • Mikäli tarvitset sairauslomaa tapahtuneen takia, sinun on käännyttävä oman terveysasemasi puoleen.
Sivu päivitetty: 13.9.2017