Tehostetun valvonnan osasto

Tehostetun valvonnan eli Tevan osastolla hoidetaan vaativaa valvontaa tarvitsevia aikuisikäisiä potilaita. Potilaat ovat monisairaita, äkillisesti sairastuneita ja tarvitsevat mm. erityistä lääkitystä tukemaan elintoimintoja, leikkaus- ja tutkimushoitoa, erilaisia hengitykseen liittyviä avustavia laitteita, tarkkaa nestehoitoa, täsmällistä kivunhoitoa ja voinnin tarkkaa seurantaa. Erityisryhmänä osastolla ovat hengitysvalvontapotilaat.

Yleistä osastosta

Osastolla on 18 sairaansijaa, jotka ovat kaikki varustettu valvontamahdollisuudella. Osastolla on kaksi lääkäriä ja tarpeen mukaan on mahdollisuus konsultoida kaikkien erikoisalojen lääkäreitä. Hoitohenkilöstöä on tällä hetkellä 32. Potilaiden keskimääräinen hoitoaika on noin 2,5 vuorokautta

Hoitotyön mallina on omahoitajamalli vuorokohtaisesti. Työskentelyssä korostuu humanistinen ihmiskäsitys, jossa korostetaan ihmisen ainutkertaisuutta ja arvokkuutta. Potilaat ovat tärkeitä omaisineen ja läheisineen. Kunnioitamme heidän mielipiteitään ja arvojaan. Työhömme liittyy läheisesti ennaltaehkäisevä hoitotyö ja hyvä saattohoito. Saattohoidossa otamme omaiset ja läheiset huomioon mahdollistamalla läsnäolon potilaan luona vierailuajoista riippumatta. Omaisilla ja läheisillä on mahdollisuus käyttää omaisten huonetta vierailujen ajan. Vierailuaika on lyhyt noin 15 min., koska potilaat ovat hyvin sairaita ja heidän tarvitsemansa lepo on tärkeää. Vieraita voi kerrallaan olla kaksi, ja he eivät saa sairastaa mitään tarttuvia tartuntatauteja. Influenssakautena tai vatsatautiepidemiakausina vieraskäytäntöjä joudutaan rajoittamaan ja opastamme suojavaatetuksen käytössä.

Osastolta potilaat siirtyvät vointinsa mukaisesti jatkohoitoon erikoissairaanhoidon muille vuodeosastoille, sydänvalvontayksikköön, teho-osastolle, muihin terveydenhuollon laitoksiin tai kotiin.

Yleisimmät hoitoon tulon syyt tehostetun valvonnan osastolla

 • Erilaiset infektiosairaudet
 • Hengitykseen liittyvät sairaudet
 • Mielenterveys- ja päihdesairaudet
 • Munuaissairaudet
 • Nestetasapainoon ja eritykseen liittyvät sairaudet
 • Neurologiset sairaudet
 • Ortopediset sairaudet
 • Sydän- ja verisuonisairaudet
 • Syöpäsairaudet
 • Tapaturmat
 • Urologiset sairaudet
 • Vatsan- ja suolistoalueen sairaudet
Sivu päivitetty: 28.11.2016