Kliininen mikrobiologia

Kliinisen mikrobiologian laboratoriopalvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot Oy. Infektiotautien diagnostiikan ja hoidon konsultaatiot ovat keskeinen osa kliinisen mikrobiologian osaston toimintaa. Toiminnan keskeinen painopiste on henkeä uhkaavien infektioiden nopea diagnostiikka.

Kliinisen mikrobiologian laboratorio on pääasiassa bakteriologian, mutta myös virologian, immunologian sekä mykologian laboratoriotutkimuksia ja niihin liittyviä kliinisiä konsultaatioita tuottava laboratorio.

Laboratoriossa

  • seurataan alueellista epidemiologista tilannetta
  • osallistutaan tarvittaessa infektioepidemioiden leviämisen ehkäisyyn
  • osallistutaan epidemiologiseen selvitystyöhön
  • seurataan antibioottiherkkyystilannetta ja tiedotetaan siitä
  • annetaan antibioottien käyttösuosituksia resistenssitilanteisiin perustuen

Kliinisen mikrobiologian laboratorio osallistuu sairaalainfektioiden selvitys- ja ennaltaehkäisytoimintaan.  Tartuntatautilain määräämällä tavalla mikrobiologian osasto osallistuu myös tartuntatautien rekisteröinti- ja seurantatyöhön.

Fimlab Laboratoriot Oy:n Päijät-Hämeen alueen testauslaboratorion T138 toiminnot on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima. Testaustoiminnan pätevyys on osoitettu kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 15189 vaatimusten mukaisesti.

Tutustu tarkemmin voimassa olevaan pätevyysalueeseemme.

Sivu päivitetty: 17.1.2019