Kliininen neurofysiologia

Kliinisen neurofysiologia tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten toimintaa ja sen häiriöitä sähköisin menetelmin.

Kliininen neurofysiologia tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä pääosin sähköisin mittauksin.

Tyypillisimpiä tutkimuksia ovat

  • aivosähkötoiminnan (EEG) valve- ja unirekisteröinnit sekä pitkäaikaiset monitoroinnit
  • hermoratatutkimukset (ENMG)
  • heijaste-, herätevaste-, keskushermoston magneettistimulaatio- (TMS-) ja tuntokynnysmittaukset
  • Yksikössä otetaan lihastautien selvittelyssä tarvittavat lihasbiopsiat
  • Yhteistyössä korvaklinikan kanssa tehdään uniapneaa, jalkojen yöllisiä liikehäiriöitä ja muita unihäiriöitä selvitteleviä tutkimuksia
Sivu päivitetty: 17.1.2019