Patologia

Patologian osastolla tutkitaan kudosnäytteitä ja irtosolunäytteitä sekä tehdään lääketieteellisiä ruumiinavauksia. Osa terveyskeskusten näytteistä tutkitaan alihankkijan laboratoriossa, jolloin patologian osasto vastaa palvelun kilpailutuksesta, ohjeistuksesta ja laskutuksesta.

Näytteiden käsittelyssä käytetään tavanomaisia kudos- ja solututkimuksen menetelmiä sekä immunohistokemiallisia menetelmiä. Tietyt näytetyypit lähetetään säännönmukaisesti muualle tutkittavaksi.

Laboratoriokeskus on FINAS:n akkreditoima testauslaboratorio T138 (SFS-EN ISO/IEC 17025). Pääosa patologian laboratorion kudos- ja irtosolututkimuksista kuuluu akkreditoidun pätevyysalueen piiriin.

Tutustu tarkemmin voimassa olevaan pätevyysalueeseemme.

Sivu päivitetty: 27.6.2018