Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnassa turvaamme elintarvikkeiden asianmukaista laatua ja turvallisuutta kuluttajille. Valvomme koko tuotanto-, jalostus- ja myyntiketjua aina pellolta pöytään saakka.

Elintarvikealan toimijoiden kuuluu hallita toimintaansa liittyvät terveysriskit ja huolehtia omavalvonnasta, jonka toimivuutta valvomme paikallisena viranomaisena. Valvomme myös tilapäistä elintarvikemyyntiä ja -tarjoilua.

Ota yhteyttä terveydensuojeluun, kun

 • perustat elintarvikehuoneiston (30 päivää ennen toiminnan aloittamista)
 • perustat elintarvikelaitoksen (30 päivää ennen toiminnan aloittamista)
 • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
 • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • kuljetat elintarvikkeita ammattimaisesti
 • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • harjoitat kontaktimateriaalien valmistusta ja maahantuontia
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.

 Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet

 

Oiva- valvontatietojen julkaiseminen

Oiva on Eviran koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa.

Oiva-ohjeet sekä elintarvikeyritysten tarkastusraportit löytyvät Eviran Oiva-sivustolta.

 

Sivu päivitetty: 1.4.2019