Ilmoitusvelvollinen toiminta

Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet

 

Elintarvikelaki

Elintarvikelainsäädännön perusteella tehtävät ilmoitukset / hakemukset / tiedottamiset:

 • Ilmoitettava alkutuotantopaikka (Elintarvikelaki 22 §)
 • Ilmoitettava elintarvikehuoneisto (Elintarvikelaki 13 §)
  Ilmoitettava viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.
 • Hyväksyttävä elintarvikehuoneisto eli laitos (Elintarvikelaki 13 §)
  Haettava hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista, ei saa aloittaa toimintaa ennen hyväksyntää.
 • Tiedottaminen elintarvikehuoneiston saapumisesta (Elintarvikelaki 15 a §)
  Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista.
 • Ilmoitettava elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta. (Elintarvikelaki)
 • Ilmoitettava ensisaapumistoiminnasta (Elintarvikelaki): ilmoitus tehdään Eviraan.
  Ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista sekä ennen toiminnan lopettamista.
 • Ilmoitettava ravintolisän valmistamisesta tai markkinoille saattamisesta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä): ilmoitus tehdään Eviraan.
  Huom! Toiminta edellyttää lisäksi ilmoittamisen elintarvikehuoneistosta kunnan valvontaviranomaiselle.
 • Ilmoitettava alkoholilaissa tarkoitetusta alkoholijuomamyymälästä (Alkoholilaki): ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle.
  Huom! Muu kuin alkoholiin liittyvä toiminta (esimerkiksi kahvilatoiminta) edellyttää ilmoittamisen elintarvikehuoneistoista kunnan valvontaviranomaiselle.

 

Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:

 • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja (erilaiset kone- ja autokorjaamot, kirjapainot, pesulat, pajat tai vastaavat, pienet kemikaalivarastot, pienet energialaitokset ja maalaamot)
 • lasten ja nuorten kohteet, nuorisotilat ja leirikeskukset ym.
 • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta, taikka uimala tai kylpylä
 • koulu tai oppilaitos
 • päivä-, lasten- tai vanhainkoti tai muu niihin rinnastettava laitos tai huoneisto
 • kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa; mukaan lukien solarium- ja tatuointitilat
 • sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
 • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

Jo tilojen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä terveysvalvontaan. Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen, tarkastaa kohteen ja tekee päätöksen, jonka jälkeen toiminta siirtyy valvonnan piiriin.

Talousvettä toimittavat laitokset

Talousvettä toimittavan laitoksen (TsL 18 §) on haettava toiminnan hyväksymistä vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai käsittelyä olennaisesti muutetaan tai laajennetaan.

Osana julkista tai kaupallista toimintaa käytettävästä talousvedestä, yhteisessä käytössä olevasta vedenottamosta tai vesisäiliöstä (>50 hlö) tulee tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Yleisimmin (TsL 18 a §) ilmoitusvelvollisuus koskee elintarvikehuoneistoja, jotka ottavat talousvettä omasta kaivosta sekä ostovesiosuuskuntia.

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet löytyvät sivun yläreunan ilmoitus- ja hakemuslomakkeet linkistä.

Sivu päivitetty: 15.6.2018