Kuluttajapalveluiden valvonta

Kuluttajapalveluiden valvonta siirtyy kokonaisuudessaan 1.5.2016 alkaen kunnilta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuulle (TUKES).

Jos kuluttaja epäilee tavaraa tai palvelua vaaralliseksi

  • lopeta tuotteen tai palvelun käyttö heti. Tuote pitää poistaa myös muiden mahdollisten käyttäjien ulottuvilta.
  • ilmoita mahdollisesta vaarasta myyjälle/palveluntarjoajalle, jotta tämä voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin
  • ilmoita asiasta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon http://www.tukes.fi/

Jos tavara tai palvelu aiheuttaa vaaraa, elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tarjoajan on:

  • lopetettava vaarallisen palvelun tarjoaminen tai poistettava vaarallinen tavara markkinoilta
  • ilmoitettava vaaraa aiheuttaneesta tavarasta tai palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
  • tiedotettava tavaran tai palvelun aiheuttamasta vaarasta sekä mahdollisesta palautusmenettelystä kuluttajille

Lisätiedot:

Ohjeita ja lomakkeita kuluttajille ja yrittäjille kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liittyvissä asioissa löytyy keskitetysti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta http://www.tukes.fi/

Sivu päivitetty: 1.2.2016