Terveydensuojeluviranomainen käsittelee lupahakemuksen nikotiinivalmisteiden myyntiin, tarkastaa nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä valvoo nikotiinivalmisteiden myyntiä.

Lupahakemuksen käsittelyn ja päätöksen jälkeen nikotiinivalmisteiden myynti siirtyy valvonnan piiriin. Myynnin valvonnasta peritään taksan mukainen vuosimaksu.

Hakemus nikotiinikorvaushoitotuotteiden vähittäismyyntiin löytyy hakemukset ja luvat -sivulta.

Lisätietoja:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea http://www.fimea.fi/myyntiluvat/

Ajantasainen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/

Sivu päivitetty: 23.7.2020