Talous- ja uimavesi

Yksityiskaivot

Kaivoveden laadun selvittäminen käyttöönotettaessa ja jatkossa säännöllisesti on suositeltavaa. Terveydensuojelusta saa ohjeita veden laadun selvittämiseen ja kaivon kunnostamiseen.

Kaivoveden näytteenotto-ohje

Päijät-Hämeessä yksityistalouksien talousvesikaivoissa terveysriskejä aiheuttavat mm.

  • mikrobit (mikrobisaastumista kuvaavat: E. coli, kolimuotoiset bakteerit, suolistoperäiset enterokokit)
  • fluoridi
  • nitraatti
  • radon ja uraani (porakaivot)
  • rauta ja mangaani

Lapsiperheissä on tärkeää tutkia muiden tutkimusten lisäksi fluoridi- ja nitraattipitoisuudet.

On suositeltavaa tutkia juomavetenä käytettävän kaivon vedestä mikrobit kolmen vuoden välein. Kemialliset ominaisuudet on suositeltavaa tutkia uudesta kaivosta, kun maa-ainekset ovat tasaantuneet ja vettä juoksutettu riittävästi sekä myöhemmin kerran 5-10 vuodessa tilanteesta ja olosuhteista riippuen.

Kaivot on suositeltavaa huoltaa säännöllisesti, esimerkiksi keväisin. Ohjeita kaivon tekemisestä, kaivon rakenteista ja kunnostuksesta löytyy lisätietoja-linkeistä. Alueella on myös useita kaivojen kunnostukseen ja rakentamiseen erikoistuneita yrityksiä. Kaivojen omatoimisesta desinfioinnista löytyy ohjeistus ympäristöhallinnon sivuilta.

Kaivovesien tutkiminen

Tiedote talousvesinäytteenotosta haettaessa vapautusta kunnalliseen talousvesiverkostoon.

Verkostovesi

Valvomme kuntien ja kuntayhtymien vesilaitosten toimintaa ja niiden jakaman talousveden laatua säännöllisesti. Vedenlaadusta ja sen ominaisuuksista lisätietoja löytyy kuntien vesilaitosten internet-sivuilta, vesilaitosten palvelunumeroista sekä terveydensuojelusta.

Mikäli verkostoveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä

  • paikallisen vesilaitoksen päivystysnumeroon
  • tarvittaessa terveydensuojeluinsinööriin

Jos epäillään talousveden mikrobiologista saastumista annetaan tarvittaessa keittokehotus. Keittokehotuksen alkamisesta ja loppumisesta tiedotetaan veden käyttäjille. Seuraa tiedotusvälineitä ja tarkista alue, jolle keittokehotus kohdistuu. Veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana löytyy täältä.

Jos epäilet sairastuneesi talous- tai uimavedestä, toimintaohjeet löydät täältä.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) http://stm.fi/ymparistoterveys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) http://www.valvira.fi/ymparistoterveys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/

Kuntien vesilaitosten internet – sivut

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) http://www.syke.fi/fi-FI

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu http://www.ymparisto.fi/fi-FI

Säteilyturvakeskus (STUK) http://www.stuk.fi/

Uimavesi

Uimavesien laadun turvaamiseksi seuraamme uimarantojen ja uimahallien allasvesien laatua säännöllisin näytteenotoin. Yleisten uimarantojen levätilannetta seuraamme uimavesinäytteenoton yhteydessä. Tavoitteena on, että uimarantojen ja -hallien veden laatu säilyy moitteettomana ja uimapaikat ovat turvallisia.

Valvotut yleiset uimarannat löytyvät alla olevasta uimarantaluettelosta. Lisätietoja uimarannoista ja niiden uimavedenlaadusta löytyy kuntien verkkosivuilta sekä uimarantojen ilmoitustaululta.

Yleisöllä on mahdollisuus tehdä alla olevaan uimarantaluetteloon ehdotuksia ja huomautuksia. Kommentit pyydetään toimittamaan kirjallisesti, osoitteella: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ympäristöterveyskeskus, PL 1100, 15871 Hollola tai terveysvalvonta@phhyky.fi

Tiedote sinilevistä ja niiden riskeistä

Sinilevähavainto, tunnistaminen ja runsauden arviointi

Näin toimit vastuullisesti uimarannalla:

Uimarantaetiketti

Simstrandsetikett

Kuntien ylläpitämät ja terveydensuojeluviranomaisen valvomat yleiset uimarannat kuluvalla uimakaudella.
Rantoja koskevat tarkemmat tiedot löytyvät kyseisen kunnan internetsivuilta.

Yleiset uimarannat
Orimattila
Kalliojärvi

Asikkala
Kalmari
Kuotaa

Heinola
Kylpylä

Hollola
Messilä
Vähä-Tiilijärvi

Pienet yleiset uimarannat
Asikkala

Isokallio
Kailaniemi
Pirppula
Päijänteentie
Suiva
Vestonranta

Hartola
Aurinkoranta
Golf-puiston uimaranta
Urheilukentän uimaranta

Heinola
Uimaranta Hevossaari
Uimaranta Jyränkö
Uimaranta Kaivanto
Uimaranta Kotajärvi
Uimaranta Myllyoja
Uimaranta Sinilähde
Uimaranta Tommola
Uimaranta Uudenriihenlampi
Uimaranta Vihutjärvi
Uimaranta urheiluopisto Saarijärvi Letturanta
Uimaranta urheiluopisto Suurijärvi
Uimaranta urheiluopisto Valkjärvi

Hollola
Hahmajärvi
Hedelmätarhan lampi
Iso-Tiilijärvi Tiilijärventien pää
Iso-Tiilijärvi Tiilikankaantien pää
Kalliola
Kirkonkylä
Kotomäki
Kukkola
Laitiala
Lanonjärvi
Paimela
Työtjärvi
Valkjärvi

Kärkölä
Valkjärvi
Oriharonjärvi

Myrskylä
Syväjärvi

Orimattila
Kylänjärvi
Pyykkinekka

Padasjoki
Auttoinen
Kasiniemi
Kaunismäki
Kellosalmi
Maakeski
Monus
Kirkkolammi
Sepänniemi

Pukkila
Iilijärvi

Sysmä
Asko
Hiekko
Leirintäalue

 

Lisätietoja:

Valvira uimavesi

Valvira allasvesi

THL uimarantojen vesi

Uimarantojen ja – hallien kuluttajaturvallisuusvalvonnasta vastaa Turvatekniikan keskus 

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, tietoa levistä ja leväilmoitukset http://www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne

Sivu päivitetty: 23.7.2020