Talousvesi

Yksityiskaivot

Kaivoveden laadun selvittäminen käyttöönotettaessa ja jatkossa säännöllisesti on suositeltavaa. Terveydensuojelusta saa ohjeita veden laadun selvittämiseen ja kaivon kunnostamiseen.

Kaivoveden näytteenotto-ohje

Kaivoveden näytteenotto-ohje

Päijät-Hämeessä yksityistalouksien talousvesikaivoissa terveysriskejä aiheuttavat mm.

  • mikrobit (mikrobisaastumista kuvaavat: E. coli, kolimuotoiset bakteerit, suolistoperäiset enterokokit)
  • fluoridi
  • nitraatti
  • radon ja uraani (porakaivot)
  • rauta ja mangaani

Lapsiperheissä on tärkeää tutkia muiden tutkimusten lisäksi fluoridi- ja nitraattipitoisuudet.

Talousveden tutkiminen äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille

On suositeltavaa tutkia juomavetenä käytettävän kaivon vedestä mikrobit kolmen vuoden välein. Kemialliset ominaisuudet on suositeltavaa tutkia uudesta kaivosta, kun maa-ainekset ovat tasaantuneet ja vettä juoksutettu riittävästi sekä myöhemmin kerran 5-10 vuodessa tilanteesta ja olosuhteista riippuen.

Kaivot on suositeltavaa huoltaa säännöllisesti, esimerkiksi keväisin. Ohjeita kaivon tekemisestä, kaivon rakenteista ja kunnostuksesta löytyy lisätietoja-linkeistä. Alueella on myös useita kaivojen kunnostukseen ja rakentamiseen erikoistuneita yrityksiä. Kaivojen omatoimisesta desinfioinnista löytyy ohjeistus ympäristöhallinnon sivuilta.

Kaivovesien tutkiminen (linkki ohjeeseen)

Tiedote talousvesinäytteenotosta haettaessa vapautusta kunnalliseen talousvesiverkostoon.

Verkostovesi

Valvomme kuntien ja kuntayhtymien vesilaitosten toimintaa ja niiden jakaman talousveden laatua säännöllisesti. Vedenlaadusta ja sen ominaisuuksista lisätietoja löytyy kuntien vesilaitosten internet-sivuilta, vesilaitosten palvelunumeroista sekä terveydensuojelusta.

Mikäli verkostoveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä

  • paikallisen vesilaitoksen päivystysnumeroon
  • tarvittaessa terveydensuojeluinsinööriin

Jos epäillään talousveden mikrobiologista saastumista annetaan tarvittaessa keittokehotus. Keittokehotuksen alkamisesta ja loppumisesta tiedotetaan veden käyttäjille. Seuraa tiedotusvälineitä ja tarkista alue, jolle keittokehotus kohdistuu. Veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana löytyy täältä.

Jos epäilet sairastuneesi talous- tai uimavedestä, toimintaohjeet löydät täältä.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) http://stm.fi/ymparistoterveys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) http://www.valvira.fi/ymparistoterveys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/

Kuntien vesilaitosten internet – sivut

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) http://www.syke.fi/fi-FI

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu http://www.ymparisto.fi/fi-FI

Säteilyturvakeskus (STUK) http://www.stuk.fi/

Sivu päivitetty: 19.2.2021