Tupakkatuotteiden myynnin ja savuttomuuden valvonta

Lain tarkoituksena on vähentää ympäristön tupakansavulle altistumista kaikissa ikäryhmissä. Valvonnan yhtenä keskeisenä painopisteenä on alle 18-vuotiaiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentäminen sekä pyrkimys estää alaikäisten tupakan saatavuutta.

Tupakan myyntilupa haetaan Valviran järjestelmän kautta. Lupahakemuksen käsittelee paikallinen terveysviranomainen ja tekee maksullisen päätöksen, jonka jälkeen se siirtyy valvonnan piiriin. Myynnin valvonnasta peritään taksan mukainen vuosimaksu.

Tupakointiin liittyvät kiellot

Tupakointi on kielletty:

  • päiväkodeissa ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksantoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy
  • yleisen kulkuneuvon sisätiloissa
  • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa ravintoloita ja hotelleja koskevin täsmennyksin

Lisätietoa:

Ohjeet myyntiluvan hakemiseksi ja omavalvontaopas löytyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivuilta (Valvira) http://www.valvira.fi/tupakka/myynti/vahittaismyynti/myyntilupahakemus

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen.

Ajantasainen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1976/19760693

 

Sivu päivitetty: 12.12.2017