Opiskeluterveydenhuolto on osa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tarjoamaa lakisääteistä terveydenhuoltoa. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Opiskeluterveydenhuollon palveluita ovat:

  • lukiolaisten palvelut
  • ammatillisten oppilaitosten palvelut opiskelijoille, joiden opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa osaltaan opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat.

Ammatilliset oppilaitokset ja opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot:

Koulutuskeskus Salpaus, Luonnonvara-ala Käyntiosoite: Laurellintie 55, 17320 Asikkala
Terveydenhoitaja Mari Meriläinen, puh. 044 780 2202

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu PHhyky:ssä Perhe-ja sosiaalipalvelujen Lapsiperhepalveluihin.

Opiskeluterveydenhuolto, Papa seulonnat sekä kutsuntatarkastukset yksikön palveluesimiehenä toimii Marja Mikola, puh. 044 780 2473.

Asikkalan            Meriläinen Mari  puh. 044 780 2202
lukio
Koulutuskeskus          Meriläinen Mari  puh. 044 780 2202
Salpaus

 

Sivu päivitetty: 1.3.2018