Neuvola

Neuvoloiden yhteystiedot löydät täältä.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolapalvelut on tarkoitettu lasta odottaville perheille. Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen, syntyvän lapsen ja koko perheen hyvinvointi. Palvelumme ovat yksilöllisiä ja luottamuksellisia.

Ota yhteyttä äitiysneuvolaan, kun uskot tai tiedät olevasi raskaana.

Ehkäisyneuvola toimii osana äitiysneuvolatoimintaa.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on jokaisen lapsen mahdollisimman suotuisan kehityksen ja terveyden turvaaminen sekä perheen hyvinvoinnin edistäminen.
Neuvolan toimintaa ovat alle kouluikäisten lasten määräaikaistarkastukset tai yksilöllisesti suunnitellut käynnit lapsen ja hänen perheensä tarpeiden mukaan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla.
Lapselle tehtävien seulontatutkimusten ja rokotusten lisäksi vanhempia tuetaan turvallisessa kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä toimivassa parisuhteessa. Osa tarkastuksista toteutetaan laajoina terveystarkastuksina, joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä mahdollista tuen tarvetta. Tarkastukseen kutsutaan aina molemmat vanhemmat.
Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tehdään varhaisen vuorovaikutuksen kotikäynti jo raskauden loppuvaiheessa. Lapsen synnyttyä ensimmäinen neuvolakäynti toteutetaan kotikäyntinä.

 

Sivu päivitetty: 18.6.2020