Pääterveysasema

Vaativaa perusterveydenhoitoa tarvitsevien asiakkaiden hoito on keskitetty asuinalueesta riippumatta pääterveysasemalle​​​​​​. Pääterveysaseman asiakkuudesta on sovittu niiden monisairaiden asiakkaiden kanssa, jotka hyötyvät pääterveysaseman asiakkuudesta.

Asiakkailla on myös mahdollisuus joustavasti käyttää sähköistä asiointia kanta.fi ja hyvis.fi. Pääterveysaseman asiakkaat on jaettu kolmeen ryhmään syntymäpäivän päivämäärien mukaisesti:
  • SOLU 1 1.-10. päivänä syntyneet asiakkaat,
  • SOLU 2 11.-20. päivänä syntyneet asiakkaat sekä
  • SOLU 3 21.-31. päivänä syntyneet asiakkaat.

Soluissa toimivat sairaanhoitajista ja lääkäreistä koostuvat työparit, jotka yhdessä vastaavat solun asiakkaiden hoidosta. Lisäksi Pääterveysaseman Diabetessolussa hoidetaan pistoshoitoiset diabetesasiakkaat, joiden asiakkuudesta on sovittu erikseen. Pääterveysaseman asiakkaille on oma Terveysneuvon puhelinnumero, johon vastaavat pääterveysaseman hoitajat. Näin osa asioista voidaan hoitaa jo puhelimessa. ​Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoajan voit perua myös tekstiviestillä.

Sivu päivitetty: 20.3.2019