Sairaalat ja erikoissairaanhoito

Sairaalapalvelut sisältää Geriatrisen keskuksen ja Sairaala-kotiutusyksikön toiminnot sekä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin osastotoiminnot.

Sairaalapalveluissa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Jalmarin osastoilla kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta vastaa hoitohenkilöstön lisäksi fysio- ja toimintaterapeutit sekä erityistyöntekijät. Sairaalassa tehdään yhteistyötä myös asiakasraadin kanssa.

Päivystys on keskitetty yhteispäivystyskeskus Akuutti24:ään. Erikoissairaanhoidon palvelut Lahti hankkii Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä.​

  1. Yrittäjän tuloselvitys
    Päivitetty: 2016-01-25 13:21:24 - application/msword
Sivu päivitetty: 15.6.2017