Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että rintamaveteraani selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Rintamaveteraanikuntoutus voi olla avo- tai laitoskuntoutusta. Avokuntoutuksena on mahdollisuus antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa sitä tarvitsevalle rintamaveteraanille. Avokuntoutusta on mahdollista antaa rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus), jos se on hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen.

Sivu päivitetty: 31.12.2020