Kotihoito ja tukipalvelut auttavat selviytymään kotona

Tuemme kotona selviytymistä ensisijaisesti tukipalvelujen avulla. Tukipalvelujen myöntämisperusteena on asiakkaalle tehty kokonaisarviointi.

Kotihoidon tukipalveluita ovat

  • Ateriapalvelu
  • Peseytymisapu
  • Pyykinpesupalvelu
  • Päivätoiminta
  • Siivouspalvelu yli 15 prosentin sotainvalideille
  • Tilapäinen palveluasuminen tai intervallihoito
  • Turvapuhelinpalvelu

Kotihoidon palvelut tuotetaan joko säännöllisinä tai tilapäisinä asiakkaan palvelujen tarpeesta riippuen. Palvelun tarve kartoitetaan maksuttomalla arviointikäynnillä yhdessä asiakkaan tai hänen halutessaan omaisten ja läheisten kanssa. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kotihoidon hakeminen

Kotihoitoa ja tukipalveluita haetaan kirjallisella hakemuksella tai suullisesti palveluohjaus Paulista.

Hakemus kotihoitoon
Tukipalveluhakemus

Sivu päivitetty: 10.2.2016