Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen tarkoitettua ennaltaehkäisevää palvelua. Näitä palveluja on saatavissa koulupäivän aikana sovitusti. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa.

Vuosittaisten terveystarkastusten avulla pyritään tukemaan lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä havaitsemaan varhain näitä uhkaavat tekijät. 1-, 5- ja 8-luokalla on laaja terveystarkastus, johon kutsutaan terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi huoltajat mukaan.

Terveystarkastusten lisäksi oppilaita tavataan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Opiskelijaterveydenhuolto

Koulukuraattorin ja psykologin palvelut

Koulukuraattori ja psykologi toimivat osana koulun oppilashuoltoa ja – psykososiaalisen tuen palveluita. Kuraattoripalvelut ovat osa lapsiperheiden sosiaalityöntekijän palveluita.

Sivu päivitetty: 15.12.2015