Fysio- ja toimintaterapia

Yksilölliseen fysio- ja toimintaterapiaan pääsee terveysaseman ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden lähetteillä. Fysio- ja toimintaterapeutin arvioon ja ohjaukseen pääsee ilman lähetettä. Fysio- ja toimintaterapia voidaan toteuttaa ohjaus- ja neuvontakäyntinä, yksilö- tai ryhmäterapiana.

Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen ja näiden suhde yksilön toimintaan, sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta yksilöllisesti ja ryhmässä, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Terapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia on tutkimukseen perustuvaa toiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettavaa kuntoutusta. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Toimintaterapiapalveluihin kuuluvat neuvolan lähetteellä tulevat lasten toimintakyvyn arvioinnit ja toimintaterapia. Palveluihin kuuluvat myös lääkärin lähetteellä tulevat aikuisten toimintakyvyn arvioinnit ja toimintaterapian toteutus, yksilöllisten ortoosien valmistus, pienapuvälinearvioinnit ja asunnonmuutostyöarvioinnit.

Sivu päivitetty: 9.2.2016