Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille pitkäaikaiseen, yli 3kk kestävään henkilökohtaiseen tarpeeseen. Päätöksen jakelun piiriin pääsemisestä tekee hoitava lääkäri tai hoitaja ja hoitotarvikkeet suunnitellaan yksilöllisesti. Joissakin tapauksissa jakelu voidaan aloittaa heti tarpeen ilmaannuttua, esim. diabetes, avanne- ja katetritarvikkeet.

Joidenkin tuotteiden toimitusaika on jopa kolme viikkoa esim. insuliinipumppu tarvikkeineen. Ottakaa yhteyttä hoitotarvikejakeluun, kun tarvitsette erikoisempia tuotteita.

Avannetarvikkeet

Avannetarvikkeita jaetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Avannetarvikkeiden jakelu tulee sopia yksilöllisesti oman terveysaseman jakelupisteen hoitajan kanssa.

Diabetes hoitotuotteet

Diabeteksen hoitotuotteita jaetaan sairauden toteamisen jälkeen potilaalle tehdyn yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Osan tuotteista saatte mukaanne käydessänne diabeteshoitajan vastaanotolla. Ellei käyntiä ole tiedossa, haette tuotteet jakeluaikana.

Kertakäyttökatetrit

Katetrit tilataan asiakkaalle kotiin. Kun olette saaneet päätöksen saada katetreja hoitotarvikejakeluna, ottakaa yhteyttä terveysaseman urologiseen sairaanhoitajaan.

Vaipat

Vaipat tilataan asiakkaalle kotiin. Kun saatte päätöksen saada vaippoja hoitotarvikejakelusta, ottakaa yhteyttä vaipoista vastaavaan hoitajaan.

Kotihoidon asiakkaat ottavat yhteyttä kotihoidon hoitajaansa.

Muut tuotteet

Ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä saatte tarvittavat lisätiedot miten teidän jakelutuotteenne on saatavilla.

Sivu päivitetty: 18.5.2018