Neuvola

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolapalvelut on tarkoitettu lasta odottaville perheille. Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen, syntyvän lapsen ja koko perheen hyvinvointi. Palvelumme ovat yksilöllisiä ja luottamuksellisia.

Ota yhteyttä äitiysneuvolaan, kun uskot tai tiedät olevasi raskaana.

Ehkäisyneuvola

Ehkäisyneuvolassa hoidetaan raskaudenehkäisyyn liittyvät asiat kuten ehkäisyn aloitus ja seuranta, ehkäisyreseptien uusinnat, naisten sterilisaatiolähetteet sekä raskaudenkeskeytys –lähetteet. Ensisijaisesti käytäntönä on terveydenhoitajan vastaanotto ja lääkärikäynnit suunnitellaan tarpeen mukaan.

Käynnit ehkäisyneuvolassa ovat maksuttomia, mutta peruuttamattomasta lääkärikäynnin ajanvarauksesta laskutetaan

Ehkäisyn aloitukseen ja seurantaan liittyvissä asioissa täytä Hyvis.fi –sivustolla oleva Raskauden ehkäisyn esitietolomake ennen yhteydenottoa ehkäisyneuvolaan!

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on jokaisen lapsen mahdollisimman suotuisan kehityksen ja terveyden turvaaminen sekä perheen hyvinvoinnin edistäminen.
Neuvolan toimintaa ovat alle kouluikäisten lasten määräaikaistarkastukset tai yksilöllisesti suunnitellut käynnit lapsen ja hänen perheensä tarpeiden mukaan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla.

Lapselle tehtävien seulontatutkimusten ja rokotusten lisäksi vanhempia tuetaan turvallisessa kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä toimivassa parisuhteessa. Osa tarkastuksista toteutetaan laajoina terveystarkastuksina, joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä mahdollista tuen tarvetta. Tarkastukseen kutsutaan aina molemmat vanhemmat.

Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tehdään varhaisen vuorovaikutuksen kotikäynti jo raskauden loppuvaiheessa. Lapsen synnyttyä ensimmäinen neuvolakäynti toteutetaan kotikäyntinä.

Äitiysneuvolan seuraavat perhevalmennukset:

Perhevalmennus
lasketut ajat lokakuu, marraskuu

  • ke 5.9.18 klo 17 Synnytys lähestyy
  • ti 11.9.18 klo 17 Imetys
  • to 13.9.18 klo 17 Vauvan maailma

paikkana Orimattilan äitiysneuvola, Kotiseututie 2 B-ovi, Orimattila

Sivu päivitetty: 5.2.2016