Julkaistu 22.10. klo 08:09

Rokotuksia annetaan Lahden Pääterveysasemalla ja Nastolan terveysasemalla marras- joulukuun aikana. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä rokotevalmistaja Sanofi Pasteurin ja valikoitujen terveyskeskusten kanssa.

Tutkimuksessa arvioidaan uuden tutkimusvalmisteen, korkea-annoksisen influenssarokotteen, tehokkuutta ikääntyneillä. Tavoitteena on selvittää, suojaako tämä rokote influenssan jälkitauteina esiintyviltä vakavilta verenkierto- ja hengitystiesairauksilta paremmin kuin tällä hetkellä käytössä oleva rokote.
Tutkittava rokote sisältää samat neljä viruskantaa kuin kansallisessa rokotusohjelmassa käytössä oleva rokote, mutta vaikuttavia aineita rokotteessa on nelinkertainen määrä. Rokotteen turvallisuudesta on saatu näyttöä aiemmissa tutkimuksissa.
Tutkimuksessa korkea-annoksisen rokotteen tehoa verrataan tavanomaisen annoksen sisältävään rokotteeseen. Vertailurokote on sama valmiste kuin kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävä influenssarokote. Tutkimukseen osallistuvat saavat jommankumman näistä rokotteista.
Voitte osallistua THL:n tutkimukseen, jos:
• olette täyttänyt 65 vuotta
• ette osallistu mihinkään muuhun lääketutkimukseen
• ette ole ottanut influenssarokotetta viimeisen 6 kuukauden aikana
• teillä ei ole terveydellistä estettä influenssarokotteen saamiselle.
Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi annettava rokote arvotaan, eivätkä osallistujat, hoitohenkilökunta tai tutkijat tiedä tutkimuksen toteutuksen aikana, minkä rokotteen kukin osallistuja saa.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan rokotetutkimukseen ja täytätte osallistumiskriteerit, voitte varata rokoteajan puhelimitse p.  03-8194215 tai sähköisesti asioiden 4.11. alkaen: https://www.hyvis.fi/web/paijat-hame/sahkoinen-asiointi

Tavoitteena on saada tutkimukseen tällä influenssakaudella jopa 34 000 osallistujaa. Rokotteiden tehon selvittämiseksi tutkimukseen osallistujien terveyttä seurataan kansallisista terveysrekistereistä noin 10 kuukauden ajan rokotteen antamisesta.
Tutkimuksen toteutukseen osallistuu 13 terveyskeskusta ympäri Suomen. Näillä alueilla asuvia 65 vuotta täyttäneitä kutsutaan tutkimukseen kirjeitse. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. PHHYKY:n alueella rokotetutkimukseen voivat osallistua kaikkien yhtymän alueen kriteerit täyttävät asukkaat.
Tutkimus jatkuu myös influenssakaudella 2020–2021, jolloin tavoitteena on saada niin ikään 34 000 osallistujaa mukaan.
Lisätiedot osoitteessa: thl.fi/finfluhd
Tiedot osallistuvista terveyskeskuksista: thl.fi/finfluhd/terveysasemat.
Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan rokotetutkimukseen ja täytätte osallistumiskriteerit, voitte varata rokoteajan puhelimitse p.  03-8194215 tai sähköisesti asioiden 4.11. alkaen: https://www.hyvis.fi/web/paijat-hame/sahkoinen-asiointi
Päivitetty: 25.10.2019