Häiriö vaikutti mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimintaan. Toimintahäiriöitä havaittiin myös suun terveydenhuollon ja kotihoidon järjestelmissä sekä Päivystysapu-puhelinpalvelussa.

Päijät-Sote pahoittelee häiriöstä aiheutunutta palveluiden hitautta.

Päivitetty: 15.10.2021