Terveysasemilla pystytään hoitamaan kiireelliset ja ajanvarauspotilaat, mutta toiminta voi olla vastaanotoilla tavanomaista hitaampaa. Tietoja joudutaan kirjaamaan käsin, koska asiakas- ja potilastietojärjestelmiin ei ole pääsyä kaikilta työasemilta. Kiireelliset ja välttämättömät reseptiasiat saadaan hoidettua. Asiakkaat voivat laittaa reseptien uusimispyyntöjä Kelan Kanta-palvelun tai apteekkien kautta.

Lahden hammashoitoloihin ei tällä hetkellä saada tehtyä uusia ajanvarauksia, mutta aiemmin varatut käynnit toteutuvat. Hammas- ja leukakuvantaminen ei toimi, mikä rajoittaa vastaanotoilla tehtäviä hoitotoimenpiteitä. Koko hampaiston kuvausta tarvitsevat ohjataan keskussairaalaan, Salpakankaalle tai Asikkalaan paperilähetteellä.

Sosiaalietuudet kuten toimeentulotuki ja omais- ja perhehoitajien palkkiot saatiin viime viikolla maksettua normaaliaikataulussa tietojärjestelmäongelmista huolimatta. Maanantaina maksettavat sosiaalihuollon maksut eivät ole lähteneet, koska maksuliikennettä hoitavan Provincian järjestelmät eivät toimi. Yhtymä tekee järjestelyjä maksujen saamiseksi asiakkaille.

Ikääntyneiden palveluissa kaikki asiakkaat on saatu hoidettua, mutta häiriö aiheuttaa toiminnallisia ongelmia ja hidastaa prosesseja asiakasohjaus Siirissä, Lahden alueen kotiin vietävissä palveluissa, asumispalveluissa, kuntoutussairaala Jalmarissa ja kuntoutuksessa.

Terveysasemien puhelinpalvelussa ruuhkaa, sähköiset palvelut käytössä

Yhtymän puhelinpalveluissa saattaa esiintyä ongelmia maanantaina. Lahden terveysasemille tuleviin puheluihin vastataan soittojärjestyksessä, mutta palvelussa voi olla ruuhkaa. Takaisinsoittojärjestelmä ei toimi, emmekä pysty vastaamaan jätettyihin soittopyyntöihin. Chatin kautta saa otettua yhteyden sekä yleistä ohjausta ja neuvontaa. Myös yhtymän muut sähköiset palvelut ovat käytössä.

Laboratorion näytteenotto on toiminut terveysasemilla normaalisti koko häiriön ajan. Samoin kuvantaminen röntgenissä on onnistunut. Tiedot eivät siirry sähköisesti terveysasemille eivätkä potilaskertomusten tiedot ja näytteenottotulokset ole käytettävissä kaikissa toimipisteissä.

Akuutisti sairastuneita potilaita pyydetään hakeutumaan omalle terveysasemalle tai tarvittaessa soittamaan Akuutti24:n päivystysapunumeroon 116 117. Jos asia ei vaadi välitöntä ammattilaisen arviota, pyydämme ottamaan yhteyttä myöhemmin, sillä häiriön aikana vastaanottoaikoja ei pystytä antamaan tai muuttamaan.

Häiriö ei ole vaikuttanut toimintaan Nastolan terveysasemalla, koska Nastola toimii hyvinvointiyhtymän tietoverkossa.

Vakavia potilas- tai asiakasvahinkoja tai läheltä piti -vaaratilanteita ei ole tullut tietoon.

Päivitetty: 17.6.2019