Eletään koko elämä!

Ikääntyneiden palveluissa ja kuntoutuksessa mottonamme on ”Eletään koko elämä”. Geriatrisen osaamiskeskuksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä lisätä heidän hyvinvointiaan. Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi on toimintamme perusta ja toimimme moniammatillisesti yhteistyötä tehden.

Meillä voit työskennellä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin eri vuodeosastoilla Lahdessa. Voit myös toimia kotihoidon, palveluasumisen tai kotisairaalan lääkärinä. Kuntoutus on Jalmarissa hoidon peruspilari kaikilla osastoilla ja neurologisen ja ortopedisen kuntoutuksen osastoilla voit keskittyä laaja-alaiseen kuntoutukseen. Jalmarissa on lisäksi ikäihmisten poliklinikka, missä tehdään muistipainotteisesti geriatrisia arvioita.

Työnkuva on muokattavissa kiinnostuksesi mukaisesti ja esimerkiksi osa-aikainen työ on mahdollista. Meiltä saat erikoistumispalveluja geriatriaan ja yleislääketieteeseen.

Sivu päivitetty: 18.6.2020