Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti

Ensihoito- ja päivystyskeskus Akuutti24

Tulosaluejohtaja Liisa Kokkonen, p. 044 719 5994, liisa.kokkonen@phhyky.fi

Ensihoito: ylilääkäri Timo Jama, p. 044 440 6639, timo.jama@phhyky.fi
Akuuttilääketiede: ylilääkäri Harri Pikkarainen, p. 044 440 6803, harri.pikkarainen@phhyky.fi

Medisiininen alue

Tulosaluejohtaja Lauri Lammi, p. 044 719 5436, lauri.lammi@phhyky.fi

Ihotaudit ja allergologia: ylilääkäri Ulla Tuovinen, p. 044 719 5237, ulla.tuovinen@phhyky.fi
Keuhkosairaudet: ylilääkäri Lauri Lammi, p. 044 719 5436, lauri.lammi@phhyky.fi
Lastentaudit: ylilääkäri Mikko Lavonius, p. 044 719 5233, mikko.lavonius@phhyky.fi
Lasten ja nuorten neurologia: ylilääkäri Heli Sätilä, p. 044 719 5238, heli.satila@phhyky.fi
Neurologia: ylilääkäri Liisa Luostarinen, p. 044 719 5533, liisa.luostarinen@phhyky.fi
Sisätaudit: vs. ylilääkäri Perttu Lahtinen, p. 044 719 5256, perttu.lahtinen@phhyky.fi

Sisätautien suppeat alat

Munuaiskeskus: ylilääkäri Mari Vilpakka, p. 044 719 5353, mari.vilpakka@phhyky.fi
Infektiosairaudet: ylilääkäri Ville Lehtinen, p. 044 719 5455, ville.lehtinen@phhyky.fi
Hematologia: ylilääkäri Maija Mikkola, p. 044 719 5730, maija.mikkola@phhyky.fi
Endokrinologia: ylilääkäri Vesa Ilvesmäki, p. 044 719 5741, vesa.ilvesmaki@phhyky.fi
Vatsakeskus: ylilääkäri Jyrki Tillonen, p. 044 719 5814, jyrki.tillonen@phhyky.fi
Sydänkeskus: ylilääkäri Tuomas Kerola, p. 044 782 8300, tuomas.kerola@phhyky.fi
Reumatologia: ylilääkäri Markku Kauppi, p. 044 440 6153, markku.kauppi@phhyky.fi
Palliatiivinen poliklinikka: ylilääkäri Tarja Parkkonen, p. 044 482 8368, tarja.parkkonen1@phhyky.fi

Sisätautien suppeiden alojen amanuenssi- ja kesätyöpaikkakyselyt sisätautien vs. ylilääkäri Perttu Lahtinen, p. 044 719 5256, perttu.lahtinen@phhyky.fi

Operatiivinen alue

Tulosaluejohtaja Jarkko Lehtonen, p. 044 719 5089, jarkko.lehtonen@phhyky.fi

Kirurgia: ylilääkäri Jussi Haapala, p. 044 719 5623, jussi.haapala@phhyky.fi
kirurgian erikoistuvien lääkäreiden rekrytointi: erikoistuva lääkäri Henri Lassila, p. 044 440 6348, henri.lassila@phhyky.fi
kirurgian amanuenssien rekrytointi: erikoistuva lääkäri Pyry Jaakkola, p. 044 440 6283, pyry.jaakkola@phhyky.fi
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit: ylilääkäri Jyri Myller, p. 044 719 5249, jyri.myller@phhyky.fi
Leikkaus- ja anestesiatoiminta: ylilääkäri Pekka Loisa, p. 044 719 5625, pekka.loisa@phhyky.fi
Onkologia: ylilääkäri Paul Nyandoto, p. 044 719 5493, paul.nyandoto@phhyky.fi
Silmätaudit: ylilääkäri Juha Välimäki, p. 044 719 5801, juha.valimaki@phhyky.fi
Suu- ja leukakirurgia: ylilääkäri Eeva Kormi, p. 044 719 5017, eeva.kormi@phhyky.fi
Synnytykset ja naistentaudit: ylilääkäri Marjaleena Setälä, p. 044 482 8180, marjaleena.setala@phhyky.fi
synnytysten ja naistentautien erikoistuvien lääkäreiden ja amanuenssien rekrytointi: erikoistuva lääkäri Anna Parhamaa, p. 044 440 6278, anna.parhamaa@phhyky.fi

Diagnostiset palvelut

Tulosaluejohtaja Auli Malinen, p. 044 440 6296, auli.malinen@phhyky.fi

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede: ylilääkäri Hannu Koivu, p. 044 719 5761, hannu.koivu@phhyky.fi
Kliininen neurofysiologia: ylilääkäri Timo Nyrke, p. 044 719 5438, timo.nyrke@phhyky.fi

Psykososiaaliset palvelut, Lahti ja ympäryskunnat

Psykiatrian erikoislääkärit ja psykiatriaan erikoistuvat: ylilääkäri/tulosaluejohtaja Heli Peltola, p. 044 719 5911, heli.peltola@phhyky.fi
Muiden erikoisalojen ns. reunapalvelua hakevat: ylilääkäri/tulosyksikköpäällikkö Seija Elfving, p. 044 719 5030, seija.elfving@phhyky.fi
Lääketieteen opiskelijoiden sijaisuudet ja amanuenssuurit: ylilääkäri/tulosyksikköpäällikkö Eija Pertilä, p. 044 719 5072, eija.pertila@phhyky.fi

Lasten- ja nuorisopsykiatria: ylilääkäri/tulosyksikköpäällikkö Marja Okker, p. 044 719 5569, marja.okker@phhyky.fi

Johtava psykologi (lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja psykiatria) Marja-Leena Meronen, p. 044 780 2287, marja-leena.meronen@phhyky.fi

Avovastaanottotoiminta ja terveyskeskukset, Lahti ja ympäryskunnat

Avosairaanhoidon ylilääkäri Kimmo Kuosmanen, p. 050 539 1648

Ylihammaslääkäri Teija Niiranen, p. 044 440 6566, teija.niiranen@phhyky.fi

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, Lahti ja ympäryskunnat

Kuntoutus

Ylilääkäri Marja Mikkelsson, p. 044 719 5643, marja.mikkelsson@phhyky.fi

Keskussairaalassa fysiatrian poliklinikka ja kuntoutustutkimuspoliklinikka:
ylilääkäri Kirsti Helje, p. 044 719 5720, kirsti.helje@phhyky.fi

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa neurologinen ja ortopedinen kuntoutusosasto:
ylilääkäri Leea Kallio, p. 050 539 1634, leea.kallio@phhyky.fi

Geriatrinen osaamiskeskus

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari, Hollolan vuodeosasto, Orimattilan vuodeosasto:
tulosaluejohtaja Merja Valjakka-Heimola, p. 050 398 7647, merja.valjakka-heimola@phhyky.fi
ylilääkäri Sirkku Lavonius, p. 050 383 6412, sirkku.lavonius@phhyky.fi

Keskitetyn kotihoidon ylilääkäri Wilhelmiina Sorvali, p. 044 416 3661, wilhelmiina.sorvali@phhyky.fi

Sivu päivitetty: 3.11.2021