Työkierto PHHYKY:ssä on tarkoitettu kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville hyvinvointiyhtymän työntekijöille, jotka ovat innokkaita kehittämään osaamistaan uudessa työyksikössä.

Työkierron mahdollistamisesta palkittu Jalmari J41 osastonhoitaja Tarja Luttinen ja työkiertolainen Hanna Laulajainen sekä hänen mentori Elina Kuja-Kanto kävivät haastattelussa rekrytointiyksikössä ja pääsivät kuvailemaan kokemuksiaan työkierrosta tarkemmin.

PHHYKY:n työkiertokäytäntö antaa mahdollisuuden oppia uudesta työympäristöstä, mutta samalla tuo kohdeyksikköön ainutlaatuista uutta näkökulmaa.

”Oma työntekijä voi päästä sellaiseen yksikköön, jossa hän pystyy täydentämään omaa osaamistaan, saada vaihtelua sekä hankkimaan uutta, tärkeää kokemusta. Takaisin palatessa toivon hänen olevan virkistynyt ja saaneen tästä mahdollisuudesta itselleen jotakin uutta. Vastaavasti omalle osastolleni tuleva henkilö toivottavasti pystyy katsomaan itselle tuttua työtä täysin uusin silmin.” kertoo Tarja työkierron merkityksestä.

Työkierrosta tukea työntekijän jaksamiseen

”Osaamisen ja näkemysten lisääminen sekä benchmarking ovat konkreettisia hyötyjä, joita työkierto antaa. Lisäksi oman kokemukseni mukaan työkierto tukee usein myös työntekijän jaksamista. Saattaa esimerkiksi olla niin, että henkilön elämäntilanne on sellainen, että työpisteen ja työtehtävien muutos voi helpottaa tilannetta. Ja tietenkin vaihtelu voi hyvinkin kasvattaa intoa ja motivaatiota.” kertoo Tarja työkierron konkreettisista hyödyistä ja lisää: ”Yhtymän työntekijänä myös edut säilyvät työntekijöille samoina, vaikka työnkuva muuttuu.”

Tarja on esimerkillisellä toiminnallaan mahdollistanut vajaan 10 henkilön työkierron. Mukaan on mahtunut niin äitiysloman sijaisuuksia, kuin selkeitä toiveita työskentelystä muulla osastolla – näin myös toiveet uuden kokemuksen hankkimisesta on toteutunut. Työkierto on saattanut liittyä myös henkilön optimaalisen työkyvyn ylläpitämiseen. Kaikissa kiertotilanteissa yhteistyö kohdeyksiköiden esimiesten välillä on tärkeää, ja heidän tulee olla tietoisia työkiertolaistensa tilanteista. Tätä myös Tarja korosti haastattelussaan.

Miten sitten uuteen työympäristöön tottuu ja kuinka nopeasti?

”Työkiertoon osastollemme tulevaa perehdytetään tehtävään lyhyesti, n. 3 päivän ajan. Meidän yksikön asioiden ollessa melko haasteellisia ja yksityiskohtaisia, jo erilaisten neurologisten käsitteiden oppimiseen menee jonkin aikaa. Riviin pääsee, tai joutuu, heti 3-4 työpäivän jälkeen. Pyrimme siihen, että tulija ei heti kuitenkaan joudu haasteellisiin tehtäviin eikä vuoroihin yksin. Uuden omaksumista helpottaaksemme olemme työkierto-ohjeen mukaisesti nimenneet työkiertolaisille mentorin, jonka kanssa hän pääsee alkutaipaleen kulkemaan” Tarja kuvailee perehdyttämisprosessia.

”Oma työyhteisöni on ottanut uudet työkiertolaiset hyvin vastaan. Olen myös korostanut tulijoille, että aina saa ja pitääkin kysyä. Kuntoutuspalavereihin on myös päässyt mukaan, aluksi ”kuunteluoppilaaksi”. Esimiehenä olen pyrkinyt heiltä kyselemään aika ajoin, että ovatko vielä hengissä. Myös esimiesten työkiertoa voisi olla enemmän ja sen kautta olisi mahdollista kerryttää ahaa-elämyksiä myös nykyiseen esimiestyöhönsä. Rikastuttaisi varmasti.” Tarja kuvailee.

Avoimin silmin uusia ideoita

”Pääosin työkiertolaiset ovat sellaisia, jotka katsovat työtehtäviä avoimin ja ennakkoluulottomin silmin. He ovat rohkeita ja ennakkoluulottomia eivätkä pelkää tarttua toimeen – myös täysin uusiin tehtäviin. Hyvää itseluottamusta löytyy.” Tarja kuvailee.

”Toivon myös, että omassa yksikössäni olevat työkiertolaiset avaisivat rohkeasti myös oman kohdeyksikkönsä työtä ja sitä, mitä me kyseisen yksikön työstä voisimme oppia. Tällainen ideoiden jakaminen on mielestäni tärkeää.” Tarja kertoo ja jatkaa: ”ja samoin odotan yksikköömme palaavan työkiertäjän tuovan ideoita ja näkemyksiä työkiertojaksoltaan.”

Vahvalla ammattitaidolla varustettuna takaisin kotiyksikköön

Hanna Laulajainen työskentelee vakituisesti kuntoutussairaala Jalmarin J41 osastolla, ja haki jo jokin aika sitten työkiertoon. Viime tammikuun alussa työkierrolle esiintyi vihdoin mahdollisuus ja Hanna on siitä asti työskennellyt Jalmarin osastojen sekä Hollolan terveyskeskuksen varahenkilöstössä. Työkiertoa hän jatkaa elokuun loppuun, ja palaa sitten omalle osastolleen takaisin.

Hanna oli toivonut työkierrolta ammatillista kasvamista, ja se hänen sanojensa mukaan on toteutunut hyvin. ”Työkierto on ollut positiivinen kokemus, joka on avannut silmiä ja murtanut ennakkoluuloja muista osastoista.” Hanna kertoo. Hän palaa takaisin omalle osastolleen hyvillä mielen, tyytyväisenä oppimaansa ja toiveikkaana, että pääsee taas jossain vaiheessa tulevaisuudessa uudestaan työkiertoon.

Käsi kädessä

Mentorointi on sujunut Hannan ja hänen mentorinsa Elina Kuja-Kannon kanssa oikein hyvin. Elina on työskennellyt varahenkilöstössä jo pidempään, ja eniten juuri Hannan J41-osastolla, joten naiset tunsivat toisensa jo ennakkoon.

Elinan mukaan hänellä on ollut ohjaava rooli mentorina. ”Olen yrittänyt neuvoa, mitä kannattaa milläkin osastolla ottaa huomioon. Kysellyt ja kannustanut työssä. Oma kokemukseni varahenkilöstössä on niin vahvaa, että ohjaaminen on ollut helppoa.” Elina kertoo.  Hanna kehuu Elinalta saamiaan käytännön vinkkejä todella hyviksi, ja on pitänyt siitä, että aina on voinut kysyä. Molemmin puolin mentorointi on ollut siis naisille opettavainen kokemus.

Elina on tyytyväinen mentorointijaksoonsa. ”Olisin valmis lähtemään uudelleenkin, jos tilaisuus koittaa. Toivon, että meidän yksikköön saadaan lisää työkiertolaisia. Kaikki pelot pois vaan, työntekokin helpottuu näin!” Elina kannustaa.

Uutta ammattitaitoa omaan yksikköön esimiehen tuella

Hanna kokee saaneensa paljon työkiertojaksosta. ”Ammattitaito on kasvanut hurjasti ja oma motivaatio sekä jaksaminen parantunut työkierron aikana selkeästi. Ammatillisen osaamisen kasvaminen on suurin selkeä käteen jäävä oppi” hän kuvailee aikaansa työkierrossa.

Oman esimiehen tuki on ollut tärkeää myös työkierron aikana. Hanna kertoo, että hänen esimiehensä järjesti työkierron kokonaan ja ollut aktiivisesti yhteydessä myös kiertojakson aikana. ”Omaan yksikköön on kiva palata, kun tietää, että uusia vinkkejä työntekoon siellä jo odotetaan.” Hanna sanoo. ”Nyt on myös itsellä itseluottamusta ja rohkeutta tuoda oma mielipide esille, sekä osaamista tukemassa sitä.”

Hanna ja Elina molemmat suosittelevat lämpimästi työkiertoa kaikille. ”Se vaatii avointa mieltä lähteä mukaan, mutta siitä saa todella paljon.”

Sivu päivitetty: 8.10.2018