Potilasturvallisuuskoordinaattori Seija henkilöstön tukena

Seija Suokas aloitti yhtymässä sairaanhoitajana vuonna 1996. Seija työskenteli teho-osastolla ja kiinnostui jo siellä potilasturvallisuudesta. Kesällä 2018 yhtymässä aukesi keskussairaalaan potilasturvallisuuskoordinaattorin paikka. Seija koki paikan itselleen sopivaksi saavutetun tutkinnon, aiemman työkokemuksen sekä kiinnostuksensa vuoksi ja päätti hakea paikkaa. Potilasturvallisuuskoordinaattorina Seija aloittikin syksyllä 2018.

Seijan työ perustuu yhteydenottoihin ja tukipyyntöihin. Seija kertoo työnsä olevan tukipalvelu, jossa hän tukee henkilöstöä, jotta palvelu ja hoito olisi mahdollisimman laadukasta. Työhön sisältyy koulutuksia ja henkilöstön pariin jalkautumista. Elokuussa aloittaa myös asiakas- ja potilasturvallisuusyhdysverkosto.

Parasta työssä on tiimityö ja asiakaskäynnit

Seija kertoo, että ennen töiden aloitusta toinen potilasturvallisuuskoordinaattori kertoi parasta työssä olevan asiakaskäynnit, ja sen Seija onkin todennut olevan totta. Asiakaskäynneillä pääsee tekemään konkreettista työtä, kun taas omassa toimistossa voi tuntea olevansa etäällä asiakkaista ja työstä. Tiimityön ja itse asian, eli potilasturvallisuuden hyväksi tehdyn työn, Seija kokeekin työssään parhaiksi ja motivoiviksi tekijöiksi.

Seija löytää työstään tietysti myös kehityskohteita. Vaikutuskanavat voisivat olla parempia ja yksinkertaisempia. Esimerkkinä Seija mainitsee, että yhtymän intranettiin voisi perustaa oman chatin potilasturvallisuudelle, jonka kautta reagoiminen olisi nopeampaa ja helpompaa. Tulevaisuudessa Seija toivoo myös yhteistyön esimerkiksi potilasasiamiehen ja asiakas- ja potilasturvallisuusyhdysverkoston kanssa laajenevan ja kehittyvän. Omana tavoitteena Seijalla on olla tulevaisuudessa henkilöstönkin silmissä oikeasti heitä varten oleva henkilö, eikä vain etäinen toimistotyöntekijä.

Mikä on Lahden seudussa parasta?

”Vireä kaupunki, tapahtumakaupunki”, Seija vastaa ja jatkaa seudun kauneudesta, vesistön läheisyydestä ja puistoista. Myös sijainti ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Työnantajaakin Seija kehuu: ”Aina on tuettu kehittymistä ja kouluttautumista.”

Uusille työntekijöille Seija vinkkaa, että jokaisen työntekijän tulee kokea olevansa asiakaspalvelutyössä ja oman työnantajansa edustaja. Positiivisuus työssä on oma valinta, mielialasta riippumatta. Uusien työntekijöiden kannattaa myös muistaa, että jokaisella on aluksi haasteita uudessa työssä, itselle pitääkin osata antaa anteeksi, vaikka ei heti osaisi kaikkea. Seija toivottaa tsemppiä kaikille uusille työntekijöille!

Vapaata sanaa kysyttäessä Seija toteaa pienen pohdinnan jälkeen lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Luovuus on näkökulma.”

Sivu päivitetty: 22.8.2019