Puheterapeutin työ Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on monipuolista ja innostavaa – päivät ovat erilaisia ja työtehtävät rikastuttavan vaihtelevia.

Yhtymässämme Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialalla työskentelee parhaillaan 21 ammattitaitoista ja työlleen omistautunutta alan huippuosaajaa. Sinustako seuraava ketjuamme vahvistava ykköstykki? Katso meidän avoimet työpaikat täältä!

Tutustutaan seuraavaksi huippujengiimme!

Pidän työstäni! Pääsen työskentelemään moniammatillisessa työryhmässä, jossa yhteistyötä tehdään niin vanhempien, päivähoidon sekä koulun että muiden eri yhteistyökumppanien kanssa. Arviointi- ja ohjaustyön lisäksi työni sisältää hoidon suunnittelua ja järjestämistä sekä sparrausta muiden terapeuttien kanssa. Meillä on mahdollisuus suunnitella ja kehittää työtä uudella tavalla –  tähän uusilla alan osaajilla on nyt mahdollisuus päästä mukaan!

Riitta, vastaava puheterapeutti/ Lasten ja nuorten kuntoutus, lastenneurologian yksikkö

Tämä on monipuolista työtä, jossa lasten kohtaaminen on ensisijalla. Koen, että pääsen tekemään merkityksellistä työtä, jossa myös työn tulos on nähtävillä. Puheterapeuttien yksikössämme ketään ei jätetä oman onnensa nojaan, vaan apua saa tarvittaessa. Kokemusten jakaminen tuo myös uutta näkökulmaa omaan työhön. Vaikka yksikkömme on tässä muodossaan suhteellisen tuore, ilmapiiri on tosi hyvä!

Tuula, puheterapeutti/ lasten ja nuorten kuntoutus

 

Noin 30 vuotta puheterapeutin työtä ja vain muutamana aamuna on harmittanut lähteä töihin! Se kertoo jo mielestäni paljon. Yksikössämme jokainen saa tehdä työtä yksilönä eikä tarvitse hallita kentän kaikkia osa-alueita. Väljyys antaa mahdollisuuksia myös kehittää omaa osaamistaan koulutusten kautta. Tärkeänä tässä tehtävässä on vahva yhteistyö perheen kanssa. Työssä kasvaa lisäksi koko ajan eikä missään vaiheessa ole tullut tunnetta, että olisin täysin valmis. Itsensä jatkuva kehittäminen pitää yllä kiinnostusta ja motivaatiota.

Kirsi, puheterapeutti/lasten ja nuorten kuntoutus

 

Merkityksellistä työtä, jossa pääsee kehittymään ja kehittämään. Pian avautuvien uusien tilojen myötä työympäristö mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön kuntouttajien kanssa Lahden alueella. Käytössämme on myös kuntoutustyöryhmä, eli moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa. Kuntoutustyöryhmässä suunnitellaan jokaiselle lapselle yksilöllinen kuntoutuspolku ottamalla koko perhe huomioon. Tilaisuudessa käydään läpi myös ajankohtaisia asioita ja opitaan muilta kollegoilta.

Saara, puheterapeutti/ lasten ja nuorten kuntoutus

 

Työskentelemme kollegan kanssa terveysasemalla, mutta vaikka matka muihin puheterapeutteihin on konkreettisesti pidempi, yhteistyö on tiivistä. Saamme tehdä tärkeää työtä ja kehittyä moninaisten tapauksien parissa hyödyntäen jokainen omaa osaamistamme ja kollegoiden tärkeää tukea.

Oona & Eveliina, puheterapeutit, lasten ja nuorten kuntoutus

Porukallamme on mahtava motivaatio ja heistä näkee, että työtä tehdään täydellä sydämellä! Tiimissäni työskentelee yhteensä reilut 40 terapiatyön osaajaa ja meininki heidän kesken on mahtava. Haluan esimiehenä olla läsnä mahdollisimman paljon ja tarjota tukea siinä, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Mahtavan meiningin lisäksi tarjoamme myös harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Palkkaus, työaikamuoto ja monipuoliset työskentelymahdollisuudet tukevat työssä viihtymistä. Työssä kehittymistä ja työn kehittämistä tuetaan monin tavoin ja asiantuntijuutta arvostetaan. Moniammatillinen työyhteisö on voimavara, joka tukee asiakastyötä. Työssä on imua, kun sillä on merkitystä – ja meillä sitä on!

Päivi, palveluesimies, lasten ja nuorten kuntoutus

Puheterapeutin työ Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä antaa siis mahdollisuuden moneen. Monipuolinen työ vaihtelevine päivineen antaa mm. mahdollisuuden olla mukana työn suunnittelu- ja kehittämistyössä alusta alkaen. Tiivis yhteisö ja kaveria ei jätetä -periaate mahdollistaa myös vapaa-ajan viettämisen yhdessä.


Puheterapiatyö erikoissairaanhoidossa

Olen innoissani työstäni! Vaihdoin hiljattain työtä eri tyyppisen asiakkaiden parista toiselta paikkakunnalta. Koen nyt, että pääsen toteuttamaan itseäni monipuolisissa tehtävissä. Työ on erityisen palkitsevaa tilanteissa, jossa asiakas oivaltaa, että harjoitteista on apua ja helpotusta!

Tyypillinen asiakkaani on aikuinen henkilö, jolla on äänen kanssa ongelmia. Asiakkaita on toki monentyyppisiä, ja se pitää työn vaihtelevana. Työskentelen Päijät-Hämeen keskussairaalassa korva-, nenä ja kurkkutautien poliklinikalla neurologisen poliklinikan välittömässä läheisyydessä. Työympäristö antaa mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön eri alojen ammattilaisten kanssa, mutta työn sisältö mahdollistaa myös oman työn suunnittelun hyvinkin itsenäisesti. Meillä esimies kannustaa ja antaa omaa tilaa kehittää ja kehittyä. Tämä konkretisoituu mm. uusien laitteiden hankinnassa, parhaillaan olemme hankkimassa uutta laitteistoa nielemisen tutkimiseen puheterapeuttien työvälineeksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä jokaisella puheterapeutilla on mahdollisuus suunnitella työpäivien kulku omatoimisesti.

Anniina, Puheterapeutti/ Kurkku- nenä ja korvataudit

Työni on yllätyksellistä ja tarjoaa haasteita joka ikinen päivä. Meillä on hyvä meininki! Työssäni pääsen tekemään yhteistyötä mm. aikuisneurologisten potilaiden, lääkäreiden sekä muiden puheterapeuttien kanssa. Yhteistyö opettaa ja työ itsessään antaa hyvän mahdollisuuden kehittää jatkuvasti omaa osaamista, mutta myös omaa työtä ja sen sisältöä. Mahdollisuus suunnitella omaa työtä kertoo myös erityisestä luottamuksesta työnantajan suunnalta. Tämä tuntuu toki mahtavalta. Meillä esimies kannustaa ja antaa omaa tilaa kehittää ja kehittyä. Kouluttautuminen työn ohessa onnistuu ja erilaisiin ammatillisiin koulutuksiin on mahdollista osallistua.

Uusia ideoita ja ajatuksia on helppo tuoda esiin kollegiaalisessa yhteisössämme. Viime aikoina olemme esimerkiksi alkaneet opetella FEES-tutkimuksen tekemistä. Perheystävällisyyttä meillä vastaavasti korostaa se, että esimerkiksi itselläni on lyhennetyn työviikon lisäksi ollut mahdollista suunnitella työtäni myös perheen tarpeet huomioiden.

Tiedostan, että työlläni on merkitystä ja motivoivaa on huomata työn konkreettinen tulos. Mieletöntä päästä vaikuttamaan positiivisella tavalla asiakkaidemme elämänlaatuun!

Hanna, Puheterapeutti/Kuntoutustutkimuspoliklinikka

 

Päijät-Hämeen alueen puheterapeutit tapaavat säännöllisesti noin kerran kahdessa kuukaudessa ja käyvät lävitse ajankohtaisia asioita, sparraten ja toisilta oppien. Vaikka työyhteisö on jo alkuaan motivoiva, antavat yhteiset tilaisuudet myös paljon uutta pohdittavaa. Lahden ulkopuolelta kaupunkiin muuttaneet Anniina, ja Hanna korostavat Lahden seutua viihtyisänä asuinpaikkana. ”Viihtyisä ympäristö ja asuinkustannusten ollessa hyvinkin vertailukelpoisia, on tänne ollut mukava asettua. Helsinkiin pääsee tarvittaessa alle tunnissa hyvinkin näppärästi.”

Tervetuloa Päijät-Hämeeseen – Monien mahdollisuuksien maakuntaan!

Tutustu yhtymän avoimiin työpaikkoihin täällä!
Sivu päivitetty: 5.10.2018