Sovellusasiantuntija – monipuolisia tietotekniikan työtehtäviä

Teemu Halinen työskentelee sovellusasiantuntijana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietohallinnossa Asiakasjärjestelmät-yksikössä. Hän aloitti työskentelyn yhtymässä kesäkuussa 2018, kun oli aika löytää uusi oman alan kesätyöpaikka. ”Vanhassa paikassa ei tullut enää riittävästi uusia haasteita”, Teemu kertoo. Kesätyöjakson jälkeen Teemun työsopimus saikin jatkoa ja hän sai ensimmäisen pidempikestoisen oman alan töitä sisältävän työpaikan.

Teemun työnkuva vaikuttaa haastavalle ja monipuoliselle. ”Pääpaino on Virtuaalisairaala-projektissa, jota ollaan ottamassa käyttöön ensimmäisenä keskussairaalana Suomessa. Alun perin palvelua on käytetty vain yliopistosairaaloissa.” Virtuaalisairaala kuulostaa mielenkiintoiselta, tarkoituksena on tehdä asioita yksinkertaisemmin ja nopeuttaa asiakkaalle tarjottavia palveluita. Aikaisemmin asiakkaalle annettu paperitieto löytyy verkkopalvelusta. ”Lisäksi yhteydenpito paranee, sillä esimerkiksi tiettyjä pieniä kontrolleja voitaisiin hoitaa Virtuaalisairaalan kautta, eikä tarvittaisi hoitajan puhelinsoittoa”, Teemu kertoo.

Teemu työskentelee kyseisessä projektissa teknisenä projektipäällikkönä. Virtuaalisairaala-projektia vedetään yhdessä parityönä projektipäällikkö Eija Kakon kanssa. Teemun pääpaino projektissa on kuitenkin teknisissä asioissa. Lisäksi Teemu on mukana vahvasti ICT-arkkitehtuurissa ja järjestelmien muutoshallinnassa.

Teemun mielestä työssä onkin parasta sen monipuolisuus. ”Yksikään päivä ei ole samanlainen ja pääsen jakamaan omaa ammattitaitoani tietohallinnon sisällä ja saan auttaa muita, esimerkiksi tietoliikenneasioissa”, Teemu luettelee. Työ tietohallinnossa on aina sosiaalista ja siihen löytyisi Teemulta vielä kehitettävää. Teemu toivoo, että työskenneltäisiin enemmän tiiminä yhteen hiileen puhaltaen ja samassa toimipisteessä. Lisäksi Teemu näkee, että sisäisiä prosesseja kehittämällä olisi mahdollista työskennellä tehokkaammin.

Työssä motivoivimmaksi asiaksi Teemu mainitsee uuden oppimisen. Koska työskentelyä on takana vasta melko vähän aikaa, tulee vielä uusia asioita vastaan usein ja se haastaa ottamaan niistä selvää. Tulevaisuuteen Teemu katsoo luottavaisena. Hän toivoo, että tulevaisuudessa saisi tehdä enemmän tietoliikenteeseen liittyviä asiantuntijatöitä. Lisäksi esimiestehtävät kiinnostavat Teemua.

Päijät-Hämeen hyviksi puoliksi Teemu luettelee sijainnin, moneen suureen kaupunkiin pääsee helposti. Lisäksi Lahden toimivat palvelut saavat Teemulta kiitosta.

Uusille työntekijöille Teemu antaa vinkin: ”Ole aktiivinen! Riippuu paljon itsestäsi, mitä pääset tekemään ja saatko uusia työtehtäviä.” Tämän Teemu on kokenut itsekin. Yhtymälle oli helppo tulla uutena ja nuorena työntekijänä. Työkaverit ovat mukavia ja osaavia, ja esimies antaa suuntautua niihin tehtäviin, jotka itseä kiinnostavat.

Sivu päivitetty: 30.8.2019