Juhani Sand on jo tehnyt pitkän uran yhteiskunnan hyväksi lääketieteen saralla. Tampereen yliopistossa Sand väitteli vuonna 1993 sappi- ja haimatien sulkijan toimintahäiriöiden diagnostiikasta ja hoidosta (Regulation of sphincter of Oddi). Hänet nimitettiin gastroenterologisen kirurgian dosentiksi Tampereen yliopistoon vuonna 1997.

Dosentti Juhani Sand suoritti erikoistumiskoulutuksensa kirurgiaan ja gastroenterologiseen kirurgiaan pääosin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tätä ennen hän toimi lääkärin tehtävissä muun muassa Valkeakosken ja Iisalmen aluesairaaloissa sekä Tampereen ja Kangasalan terveyskeskuksissa.

Erikoistumiskoulutustensa jälkeen hän toimi erikoislääkärinä ja apulaisylilääkärinä sekä osastonylilääkärinä Tampereen yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikassa. Myöhemmin hän toimi ylilääkärinä Tampereen yliopistollisen sairaalan gastroenterologian vastuualueella sekä noin kymmenen vuoden ajan toimialajohtajana gastroenterologian, kirurgian ja syövänhoidon toimialalla.

Kirurgisen asiantuntijauransa Juhani Sand teki lähes yksinomaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, missä hänen erityisvastuullaan oli sappi- ja haimateiden tähystystutkimusten kehittäminen, endokriininen kirurgia ja haima-maksakirurgia. Hänen kirurgisen uransa yksi kohokohdista oli suorittaa demonstraatioleikkaus haimanpään kasvaimen hoidossa Karoliinisessa sairaalassa Tukholmassa siten, että toimenpide välitettiin videolähetyksenä Euroopan haimakonferenssin arvovaltaiselle kuulijakunnalle.

Tammikuun alusta 2016 Juhani Sand siirtyi erikoissairaanhoidon ja myöhemmin Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajaksi Lahteen. Tällä hetkellä hän toimii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialan johtajana. Toimiala käsittää keskussairaalan somaattisen sairaanhoidon sekä pääosin Päijät-Hämeen kuntien avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon. Lisäksi Sand toimii terveydenhoitolain tarkoittamana johtajaylilääkärinä yhtymässä.

Hän on myös toiminut asiantuntijatehtävissä Valvirassa, Potilasvakuutuskeskuksessa sekä Fida Internationalin kehitysyhteistyöhankkeissa.

Juhani Sand
Päivitetty: 22.5.2019