Tässä vaiheessa yhtymän virkamiesjohto esittää hallitukselle, että hyvinvointiyhtymän toimintaedellytykset voidaan turvata, jos yt-neuvottelujen tavoitteeksi asetetaan vuosittainen noin 15 miljoonan euron sopeuttaminen kahtena seuraavana vuonna. Lisäksi tänä vuonna säästöjä esitetään haettavaksi jo käynnissä olevilla toimilla. Henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan 250 henkilötyövuotta.

– Luvut ja säästötoimien kokonaisuus täsmentyvät neuvottelujen aikana ja ensi vuoden talousarvioraamin valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne. Talouden tilannekuvaa pidetään yllä koko syksyn tiiviisti kuntien kanssa keskustellen, toteaa vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä.

Neuvottelut käydään yhtymän virallisessa yhteistyötoimikunnassa. Puheenjohtajana toimii joko toimitusjohtaja tai hallintojohtaja ja sihteerinä henkilöstölakimies.

Yt-menettely koskee koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Prosessissa käydään läpi organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset ja sopimusohjaus, toimitilat, hankkeet ja projektit sekä tukipalvelut.

Yt-menettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään oloissa vaarannu.

Syksyn aikana käynnistetään myös pitempivaikutteisen muutosohjelman valmistelu.

Kesäkuussa yhtymähallitus päätti hyväksyä yhtymäjohdon esityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Neuvottelut on todettu välttämättömiksi siksi, että aiemmat säästökeinot ovat olleet riittämättömiä.

Yhtymä voi turvata sote-palvelujen tulevaisuuden Päijät-Hämeessä vain siten, että kustannukset vastaavat paremmin jäsenkuntien maksukykyä ja kestävät päijäthämäläisten kasvavan palvelutarpeen. Palvelukysynnän kasvun taustalla on päijäthämäläisten ikärakenteen muutos: ikääntyvien määrä lisääntyy huomattavasti nopeammin kuin syntyvien ja alaikäisten. Lisäksi päijäthämäläisten sairastavuus on korkea ja tulot matalat.

Yt-neuvottelut kestävät minimissään kuusi viikkoa siitä, kun työnantaja on esittänyt työntekijäjärjestöille virallisen neuvottelukutsun. Näin ollen yt-neuvottelujen päättymisen ajankohta ei vielä tarkalleen ole tiedossa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on maakunnan suurin työllistäjä ja valtakunnallisesti merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja. Henkilöstöä yhtymällä on 7079. Yhtymän liikevaihto viime vuonna oli 723 miljoonaa.

Päivitetty: 31.7.2019