–    Viime vuonna hoitoon pääsy parani ja asiakastyytyväisyys koheni selvästi. Myös maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuus sote-palveluissa lisääntyi merkittävästi. Rahat eivät kuitenkaan riittäneet, toteaa Salunen.

Hänen mukaansa vuoden 2019 talousarvio ei tule riittämään nykyisen palvelutason ja toimipisteverkon ylläpitämiseen.

–    Talousarviossa pysyminen edellyttää palveluverkon rankkaa karsimista ja satojen ihmisten irtisanomista. En usko, että tähän päästään julkisen sektorin pelisäännöillä. Olen erittäin huolissani siitä, riittääkö rahoituspohja ikääntyneiden hyvään hoivaan, Salunen sanoo.

Salunen valittiin tammikuussa 2017 yksimielisesti hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajaksi.

–    Henkilöstö on tehnyt upeaa työtä ja ollut täysillä mukana muutoksessa. Lisäksi haluan kiittää yhtymän nykyisiä päättäjiä sote-palveluiden pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistamisesta.

Yhtymän hallitus nimitti maanantaina vt. toimitusjohtajaksi yhtymän hallintojohtajan Veli Penttilän. Penttilä hoitaa tehtävää kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu.

–    Haluamme kiittää Salusta tehdystä työstä. Eropäätös ei tullut minulle yllätyksenä. Se kertoo siitä, että Päijät-Hämeen toimintaympäristö sosiaali- ja terveyspalveluissa on erittäin haastava. Palveluiden tarve kasvaa voimakkaasti, ja rahoituspohjaa on 40 miljoonaa euroa vähemmän kuin valtiovarainministeriön laskelmat suhteutettuna palvelutarpeeseen edellyttäisivät. Esimerkiksi kotihoito tarvitsisi heti viisi miljoonaa euroa lisää rahoitusta. Meillä on Suomen tiukimmat kriteerit päästä kotihoidon piiriin, sanoo yhtymän hallituksen puheenjohtaja Ville Skinnari.

Yhtymähallitus päätti ulkopuolisen asiantuntijan (muutosjohtaja) rekrytoinnista kuuden kuukauden määräajajaksi. Asiantuntijan tehtävänä on tukea yhtymähallitusta ja johtoryhmää muun muassa taloudessa, prosessien uudistamisessa ja johtamisessa. Skinnari lupaa muutoksia myös yhtymän johtamisjärjestelmään.

Hallituksen puheenjohtaja muistuttaa koko maakunnan yhtenäisyyden merkityksestä.

–    Päijät-Häme ei kestä enää repimistä tai riitelyä. Toivon, että viimeistään nyt kaikki toimijat ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja tekevät aidosti sen eteen työtä, että voimme turvata palvelut maakunnassa myös tulevaisuudessa. Yhtymähallituksen lakisääteinen tehtävä on turvata ja järjestää riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille päijäthämäläisille.

Päivitetty: 11.2.2019