Paukku-Sani peräänkuulutti lääkehuollolle suurempaa roolia.

– Sote-valmistelussa lääkehuolto on ollut käytettäviin miljooniin nähden valitettavan vähän esillä. Myös lääkelainsäädännön uudistamistarve on tullut ilmeiseksi, kun palvelujärjestelmää uudistetaan, Paukku-Sani totesi.

Täsmennystä tarvitaan sairaala-apteekkien asiakaskuntaan.

– Keinotekoisia rajoituksia emme toivo ja valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen turvallinen ja tehokas lääkehuolto tulee taata järjestäjästä riippumatta, Paukku-Sani linjasi.

Lääkehuollon turvallisuus varmistettava

Vanhusten palveluasuminen ja laitoshoidon loppuminen on tuonut selkeän tarpeen lääkehuollon turvallisuuden varmistamiseksi ja kustannustehokkaaksi lääkehuollon prosessiksi.

– Kasvava palliatiivisten potilaiden kotihoito tuo toistuvasti kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten nopeasti muuttuvissa tilanteissa potilaan kivunhoito kotiin järjestetään. Kehitys tullee jatkumaan siten, että entistä useampia ja vaativampia hoitoja pystytään antamaan potilaalle kotiin. Tämä vaatii pelisääntöjen tarkennusta, tähdensi Paukku-Sani.

Lääkehuollossa on otettu isoja teknologisia askeleita eteenpäin ja robotiikkaa hyödynnetään päivittäin.

– Jotta tehdyistä investoinnista saadaan lisää tehoja ja todettua tarkkuutta voidaan hyödyntää, tulee lainsäädäntö saattaa 2020-luvulle.

Varautuminen tulee huomioida tulevassa SOTE-uudistuksessa.

– Valtion tulee varata maakunnille allokoitavissa sote-rahoissa operointi- ja säilytyskorvauksia, joita syntyy velvoitevarastoinnista ja lääkkeiden kierrosta velvoitevarastossa.

– Me täällä Päijät-Hämeessä haluamme tulevina vuosina ottaa täyden hyödyn kliinisen farmasian kehittämiseksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja avohoidon akselilla, kun vuoden vaihteessa käynnistynyt hyvinvointikuntayhtymä sen hallinnollisena rakenteena mahdollistaa. Myös varautuminen kansallisen lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönottoon on ensi vuoden toiminnan painopistealueitamme, Paukku-Sani totesi.

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Laboratorio ja lääkehuolto -liikelaitoksen toimitusjohtaja Sari Paukku-Sani kaipaa sote-keskusteluun myös lääkehuollon roolia.
Päivitetty: 26.9.2017