Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin valvontamaksut nousevat vuoden 2017 alussa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta päätti 7.12.2016 kokouksessaan nostaa tupakkatuotteiden lupa- ja valvontamaksut uuden tupakkalain mahdollistamaan maksimiin kuntaliiton suosituksen mukaisesti.

Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Muutokset koskevat Asikkalan, Hollolan, Heinolan, Sysmän, Hartolan, Padasjoen, Orimattilan, Kärkölän, Pukkilan ja Myrskylän kunnissa olevia tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkoja.

Tupakan myynnin valvontamaksu nousee tammikuun alusta alkaen 500 euroon myyntipistettä kohden. Myyntipisteellä tarkoitetaan myyntipaikassa olevaa tupakkatuotteiden luovutus- ja kassatoimintoja sisältävää palvelupistettä. Siten esimerkiksi kioskeissa ja huoltoasemilla on usein vain yksi myyntipiste, kun taas suuressa tavaratalossa voi olla useita myyntipisteitä.

Valvontamaksu kaikista myyntiluvista

Uutta vuosittaista valvontamaksua peritään kaikista 1.1.2017 voimassa olevista tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvista. Mikäli tupakkatuotteiden vähittäismyyjä on luopumassa myynnistä tai vähentämässä myyntipisteiden määrää, kannattaa ilmoitus tehdä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Uuden lain myötä myös nikotiininesteiden vähittäismyynti on tullut mahdolliseksi. Nikotiininesteiden myynti on tupakkatuotteiden tavoin luvanvaraista. Myyntiluvan myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Nikotiininesteiden lupa- ja valvontamaksut ovat uudessa taksassa samansuuruisia kuin tupakkatuotteiden vastaavat maksut. Mikäli vähittäismyyjällä on jo vanhan tupakkalain mukainen vähittäismyyntilupa, tulee nikotiininesteiden myynnistä tehdä kirjallinen ilmoitus, jos vähittäismyyjä ottaa myös nikotiininesteet valikoimaansa.

Myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on nyt tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnalle. Tukkumyyntiä saa jatkaa vuoden 2016 loppuun tekemättä tukkumyynti-ilmoitusta. Jos tupakkatuotteiden vähittäis- tai tukkumyynnin toiminta muuttuu oleellisesti tai myynti lopetetaan, tulee siitä tehdä ilmoitus.

Hakemus nikotiinivalmisteleiden vähittäismyyntiin/ilmoitus myynnin lopettamisesta

 

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut 1.1.2017 alkaen:

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus 260 €

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus 260 €

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus 130 €

Tupakan tukkumyyntiä koskeva ilmoitus 130 €

Poikkeuksellisen suurta työaikaa vaativasta käsittelystä veloitetaan käytetyn työajan mukaan.

 

Vuosittaiset valvontamaksut 1.1.2017 alkaen

Tupakkatuotteet 500 €/ myyntipiste

Nikotiininesteet 500 €/ myyntipiste

Tukkumyynnin myyntipiste 500 €/ myyntipiste

 

Uusitut, uuden tupakkalain mukaiset, esillä pidettävät vähittäismyyntiluvat tullaan postittamaan myyntipaikoille tarpeen mukaan ilmoitusten johdosta tai vuoden 2017 loppuun mennessä.

Päivitetty: 13.12.2016