Kansallisarkistolta on saatu päätös, jossa se määrää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän säilyttämään Tweb-asianhallintajärjestelmän pysyvästi säilytettävät asiakirjat yksinomaan sähköisessä muodossa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä asiakirjat voidaan hyväksyä ja allekirjoittaa sähköisesti Tweb -asianhallintajärjestelmässä. Tällöin käsinkirjoitettua allekirjoitusta ei tarvita.

Päivitetty: 28.9.2017