Valtaosa vastaajista pitää toimintaa tavoitteellisena ja työyksikkönsä yhteistyötä toimivana. Lisäksi suurin osa vastaajista arvostaa lähiesimiesten toimintaa ja pitää sitä oikeudenmukaisena ja kannustavana. Selkeä enemmistö vastaajista myös kokee, että työyhteisössä on sosiaalista pääomaa, me-henkeä, luottamusta ja vastavuoroisuutta. Vastaajista kaksi kolmesta suosittelisi ystävälleen yhtymää työnantajana.

Kolme henkilöä keskustelee työpöydän ääressä tukevan viikon ohjelmasta.
Enemmistö vastaajista kokee, että työyhteisössä on sosiaalista pääomaa, me-henkeä, luottamusta ja vastavuoroisuutta. Vastaajista kaksi kolmesta suosittelisi ystävälleen yhtymää työnantajana. Kuvassa yhtymän sosiaalityöntekijöitä keskustelemassa tulevan viikon ohjelmasta.

Yhtymän haasteita työhyvinvoinnin näkökulmasta ovat kasvava työmäärä sekä vähäisiksi koetut vaikutusmahdollisuudet työssä tapahtuviin muutoksiin ja ajanhallintaan. Väkivaltaa tai uhkatilanteita asiakkaiden taholta on kokenut noin puolet vastaajista. Joka kymmenes on kokenut asiakkaan taholta seksuaalista häirintää. Kyselyssä yhtymän yleisarvosanaksi tuli 7,05, edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 7,16. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 67 prosenttia henkilöstöstä eli kaikkiaan 4 635 henkilöä, mitä voi pitää hyvänä tuloksena.

Yksikkötasolta löytyvät konkreettiset teot

Kyselyn tuloksia käsitellään organisaatiossa monella tasolla: yhtymän johdossa, toimialojen johtoryhmissä, yhteistyötoimikunnassa, työsuojelutoimikunnassa, esimiesaamuissa sekä myös muissa viestintäkanavissa. Työyksiköiden esimiehet ja henkilöstö käsittelevät tulokset ja sopivat yhdessä kehittämiskohteista tammi – maaliskuussa. Esimiehet kirjaavat tulosportaaliin yhdessä sovitut toimenpiteet. Jokainen voi portaalista seurata, millaisista toimenpiteistä on sovittu. Tärkeänä tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen, jotka nivoutuvat erottamattomasti henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Yhtymän johto varmistaa sovittujen toimenpiteiden toteutumisen.

Työhyvinvointikysely järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Mukana on kuusi sote-kuntayhtymää eri puolilta Suomea. Muut mukana olevat ovat Eksote Etelä-Karjalasta, Essote Etelä-Savosta, Kainuun sote, Siun sote Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Nordlab. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulokset ovat muihin kyselyyn osallistuneisiin organisaatioihin verrattuna hyvin samankaltaisia.

Päivitetty: 18.1.2019