Viime vuonna toteutetun Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mukaan väkivallan uhkan kokemus oli hieman vähentynyt ja käytössä on nyt tietoa ja taitoa vaikeiden tilanteiden hallintaan.

– Henkilöstömme kohtaamaa väkivallan uhkaa ei saa kokonaan poistettua, mutta olemme yhdessä työntekijöiden kanssa kehittäneet turvallisia toimintamalleja, joilla uhkaavia tilanteita voi ennakoida ja ennaltaehkäistä itse tilanteita. On myös tärkeää purkaa tilanne jälkeenpäin työntekijän, työyhteisön ja mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaan kanssa, sanoo yhtymän työhyvinvointipäällikkö Marita Simola.

Työväkivallan hallinnan coachingeja kohdistettiin työyksiköihin, joissa työväkivalta oli aiheuttanut työyhteisöön kuormitusta ja heikentänyt vuorovaikutusta. Yksikön tarpeisiin vastattiin coachingin, työnohjauksen ja kriisityönohjauksen keinoin. Prosessinomaisessa työskentelyssä kehitettiin työväkivallan ennakoivaa hallintaa, työyhteisön yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta, oman työn arviointia ja asiakkaan arvostavaa kohtaamista. Lisäksi osassa prosesseissa tuotettiin työturvallisuuslain edellytämät työpaikkakohtaiset menettelytapaohjeet työväkivallan hallintaan.

Yhtymän työyksiköistä 32 on osallistunut 1,5 vuoden aikana coaching-prosesseihin. Lisäksi turvallisuusjohtamisen tueksi on kehitetty tulosalueen johdon ja esimiesten työväkivallan hallinnan coaching. Prosesityöskentelyyn ovat osallistuneet myös työyksiköiden työsuojeluvaltuutetut, jotta jatkossa heillä on työkaluja ja osaamista ohjata työväkivaltatilanteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn.

Hankkeen toteuttajana on toiminut työväkivallan erityisasiantuntija, kriisityönohjaaja Jutta Karvonen Ratkaistavissa Oy:stä.

 

Päivitetty: 5.3.2021