Tutkimusaineistona on käytetty Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Oulun kaupungin terveyskeskuksia. Raivio on toinen perusterveydenhuollon yksiköstä vuoden sisään väittelevä.

Raivion väitöstutkimuksessa kysyttiin terveyskeskuksessa lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla käyneiden potilaiden mielipiteitä hoidon jatkuvuudesta. Pitkäaikainen seurantatutkimus toi näkyväksi hoidon jatkuvuuteen yhteydessä olevia tekijöitä ja kehityssuunnan Suomessa. Tutkimustieto on erityisen ajankohtaista ja tärkeää sote-uudistuksessa.

Omalääkäri tukee hoidon jatkuvuutta

Väitöksen johtopäätösten mukaan hoidon jatkuvuus on keskeinen perusterveydenhuollon laatuun, kokonaisvaltaisuuteen, yhteistyöhön, tehokkuuteen ja kustannuksiin sekä väestön terveyteen vaikuttava tekijä. Hyvä hoidon jatkuvuus tukee sekä arjessa pärjäämistä että palvelujen yhteensovittamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien tietoisuutta hoidon jatkuvuuden merkityksestä tulisi lisätä. Jatkuvuuden seuranta keskeisenä laadun mittarina pitäisi määrittää kansallisesti.

Merkittävin hoidon jatkuvuuteen vaikuttava muuttuja on potilaalle aiemmin nimetty omalääkäri. Eniten sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville ja käyttäville tulisi taata omalääkäri ja hoitotiimi.

Tampereen yliopiston väitöstiedote

Lääketieteen lisensiaatti Risto Raivio.
Lääketieteen lisensiaatti Risto Raivio.

 

Päivitetty: 25.8.2016