KUULUTUS

Valtuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan ilmoitetaan tiedoksi, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston kokous pidetään maanantaina 12. päivänä joulukuuta 2016 kello 9.30 alkaen koulutustilojen luentosalissa 1. Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

 

KUNGÖRELSE

Enligt paragraf 6 i fullmäktigeförsamlingens arbetsordning tillkännages att Päijät-Häme välfärdssamkommunens fullmäktigesammanträde hålls måndagen den 12 december 2016 från och med klockan 9.30 i föreläsningssal 1. Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Päivitetty: 23.11.2016