Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa sitä, että vammainen henkilö on itse suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta. Hanke mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen omien palvelujensa arviointiin ja muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien haarukoimiseen. Hanketyöhön osallistuvien asiakkaiden toivotaan tuovan esiin vammaisten elämäntilanteiden haasteita ja arvioivan palvelujen kykyä vastata haasteisiin.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä henkilökohtaista budjetointia on pienimuotoisesti kokeiltu vammaisten päiväaikaisen toiminnan järjestämisessä.

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin -hankkeen vastuutahona hyvinvointiyhtymässä toimii perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan vammaispalvelujen tulosalue ja hanketta hallinnoi sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Avustusten myöntämisen keskeisimmät kriteerit olivat hankkeen asiakasryhmien monimuotoisuus, vammaisten henkilöiden osallisuus hankkeissa ja alueellisen verkostotyöskentelyn toteutus.

Lisätietoja:
Vammaispalveluiden tulosaluejohtaja, Pirkko Valtanen, p. 044 440 6522

 

Päivitetty: 23.9.2020